Nieuws

Toetsmodule Match en Mismatch: beoordeling welzijn van het bereden paard

Met de digitale instructie- en toetsmodule 'Match & Mismatch' kunnen gebruikers stap voor stap de lichaamstaal van een paard leren lezen. De module is het resultaat van het KIGO-project 'Match or mismatch: ontwikkelen welzijnsparameters voor het bereden paard'.

Match & Mismatch

Welzijnsdiscussies omtrent het welzijn van bereden paarden spitsen zich vaak toe op de omgang met het paard, de gebruikte hulpmiddelen of trainingsmethoden. Maar om de invloed van deze aspecten op het paardenwelzijn goed te kunnen beoordelen zijn onderbouwde criteria nodig die wijzen op (langdurige) stress of ongerief bij het paard. Bij afwezigheid van dergelijke signalen kunnen we spreken over een passende ‘match’ van paard met zijn gebruiksdoel, omgeving en ruiter. Wanneer we deze signalen wel waarnemen is sprake van een mismatch wat kan leiden tot welzijnsproblemen en grotere kans op uitval en ongelukken.

Beoordeling bereden paard

Om een eerste stap te zetten naar een objectievere beoordeling van het welzijn van het (bereden) paard is het KIGO-project 'Match or mismatch' uitgevoerd. Het project is uitgevoerd door docenten en onderzoekers van Van Hall Larenstein (Wageningen), HAS Den Bosch, Helicon NHB Deurne en Wageningen UR Livestock Research. Het project valt onder het programma Paard van de Groene Kennis Coöperatie en is mede gefinancierd door het Lectoraat Welzijn van Dieren.

Samen met ervaren trainers uit de paardenwereld is gezocht naar de belangrijkste aandachtspunten bij de beoordeling of een bereden paard zich wel of niet comfortabel voelt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de volgende onderdelen belangrijk zijn voor de beoordeling: de ogen, de neus, de mond, de oren, de hoofd-halshouding, de voorhand, de middenhand, de achterhand, het bewegingsmechanisme, de staart en tenslotte de onverwachte bewegingen van een paard.

Digitale toetsmodule

Genoemde onderdelen zijn opgenomen in de digitale module 'Match & Mismatch'. Videoclips worden gebruikt als basis voor een toetsingsapplicatie waarin de gebruiker leert het gedrag van een paard stap voor stap te analyseren en daaraan de juiste conclusie te verbinden. De module is ontwikkeld in samenwerking met het Ontwikkelcentrum.

KIGO200810044


(Bron foto: Match en Mismatch)