Nieuws

Tomaten plagen voor betere resultaten

Door het onderbuikgevoel van telers meetbaar te maken kunnen betere resultaten behaald worden.

Telers moeten op basis van veel variabelen beslissen wat hun volgende actie in de teelt moet zijn. Daarbij spelen objectieve zaken, zoals temperatuur en lichthoeveelheid een rol, maar ook subjectieve zaken, zoals kleur en hoe blaadjes zich krommen. In het artikel ´Scherper telen omdat je weet waar het risico ligt´ uit Kasmagazine, wordt bericht over het project Green Eyes. Daarin wordt getracht het onderbuikgevoel van telers meetbaar te maken.

<h3>Pesten</h3>Op Demokwekerij Westland wordt in een afdeling een tomatengewas optimaal geteeld en in de andere afdeling worden de planten op allerlei manieren gepest. Hierdoor zijn de effecten goed aan het gewas te zien. De voornaamste ´pestmethoden´ die de planten in een afdeling te verduren kregen in 2013 en 2014 was twintig procent minder watergift en bladsnoei op twee bladeren om zo de planten in die afdeling meer richting generativiteit te dwingen.
HAS-studenten verrichten allerlei metingen aan het gewas in de twee afdelingen, waaronder de kopdikte. Deze meting wordt normaliter niet door een teler gedaan, maar blijkt in de proef essentieel te zijn. Het zegt iets over de groei die de plant aan het ontwikkelen is in de komende weken.

<h3>Minder water</h3>Een opvallend resultaat in het project en wat vooral telers ook de ogen opende, was het effect van minder water geven aan het eind van de teelt. Telers geven aan het eind van het teeltseizoen al minder water, maar in de proef ging men daarin een stuk verder. Dit gewas gaf uiteindelijk ongeveer een kilo tomaten per plant meer. ´Door de metingen wisten we echter precies hoe ver we konden gaan´, vertelt projectleider Olaf van Kooten in het artikel. Als de kopdikte gemiddeld onder de 6 mm zou duiken, werd gestopt met te weinig water geven. De plant overleefde dit, maar de telers vonden dat het gewas er belabberd bij stond. ´Kortom, een teler ziet graag een mooi gewas, maar zijn uiteindelijke doel is om zo veel mogelijk goede tomaten te telen. Dat ligt dus wel eens met elkaar overhoop.´


(Bron foto: Pixabay)