Nieuws

Tomatenplanten analyseren met een hyperspectrale camera

Om gehaltes aan voedingsstoffen, suikers en andere inhoudsstoffen in een gewas te meten, bieden hyperspectrale camera's perspectief. Het zou tijdrovende bladanalyse overbodig maken.

Voor tomatentelers is het belangrijk te weten hoeveel reserves hun gewas heeft. Als je over die informatie beschikt, kun je het kasklimaat bijsturen of teeltmaatregelen nemen. Nu kun je die reserves alleen meten door bladmonsters te nemen en die op te sturen voor analyse.

Hyperspectrale camera

Met een hyperspectrale camera zou je het misschien sneller kunnen doen. Zo'n camera combineert spectrometrie met digitale beeldverwerking en geeft zo informatie over de uitwendige en inwendige kwaliteit van het product.

In een onderzoeksproject is gekeken wat in dit verband je met hyperspectraal camera’s kunt meten. Kun je zo in het gewas gehaltes aan aan suikers en zetmeel, droge stof, chlorofyl en nutriënten in het gewas meten?

Gehaltes meten

Het onderzoeksrapport 'Klimaat sturen op de inhoud van het blad' laat zien dat er veel mogelijk is. Zo blijken met de camera gemeten gehaltes suiker overeen te stemmen met de gehaltes die gemeten zijn na analyse in het lab. Dat geldt ook voor het droge stofgehalte in het blad en de gehaltes aan pigmenten zoals chlorofyl en carotenoïden. Ook kun je zo de gehaltes aan zetmeel, totaal stikstof en calcium redelijk inschatten. Maar het blijkt niet mogelijk de gehaltes van een aantal andere nutriënten goed in te schatten.

Met die camera's kun je ook de gehaltes aan suikers en zuren in de vruchten goed schatten. Die gehaltes zijn bepalend voor de smaak van tomaten. Het onderzoeksproject maakt zo duidelijk dat hyperspectraal camera’s zeer bruikbaar kunnen zijn in de glastuinbouw om de status van het gewas en kwaliteit van vruchten te bepalen tijdens de teelt, zonder het gewas te beschadigen.

Veelbelovend

De resultaten zijn veelbelovend, schrijven de onderzoekers. Met hyperspectraal camera’s zijn gehaltes aan suikers in bladeren en vruchten, chlorofyl en droge stof percentage en de bladdikte goed te bepalen. Dit maakt het mogelijk om op basis van deze camerabeelden klimaat te sturen of de teeltstrategie aan te passen.

Een volgende stap in het onderzoek zou zijn om na te gaan of de hyperspectraal camera’s ook in een reguliere teelt gebruikt kunnen worden om de gehaltes aan inhoudsstoffen te bepalen, zodat een teler die informatie zou kunnen gebruiken om er op te kunnen sturen.

(Bron foto: Pixabay )