Nieuws

Tool voor geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw gelanceerd

De IPM (Integrated Pest Management) tool is een hulpmiddel voor weerbaar telen en geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw. Glastuinders en adviseurs kunnen de tool gebruiken als checklist en ideeënbron voor het opstellen van een gewasbeschermingstrategie.

Tijdens een webinar van Glastuinbouw Nederland over geïntegreerd telen op 16 februari werd de IPM tool gelanceerd die je als hulpmiddel kunt gebruiken bij de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De tool, die is ontwikkeld in een project van Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, kun je gebruiken als een hulpmiddel, informatiebron of vraagbaak over allerlei aspecten van IPM en weerbaar telen.

Weerbaar telen

De nadruk van de tool ligt op weerbaar telen: een aanpak waarbij preventie van ziekten en plagen centraal staat - zo legt Ellen Beerling uit in het webinar. Het gaat daarbij niet alleen om hygiënische maatregelen of rassenkeuze, maar ook het zorgen voor goede groeiomstandigheden van de plant. Je maakt planten zo weerbaarder, minder vatbaar voor ziekten en plagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden. Je zorgt dat de omstandigheden voor die natuurlijke vijanden zo goed mogelijk zijn. De IPM tool moet telers helpen een weerbaar teeltsysteem te ontwikkelen.

Preventie, monitoring en de inzet van niet-chemische methoden vormen daarom de kern van de tool. In de tool doorloop je de acht stappen van IPM. Achter elke stap vind je achtergrondinformatie. Zo vind je er informatie over hygiëne, weerbaarheid van planten of een weerbare teeltomgeving en de inzet van natuurlijke vijanden en micro-organismen. Pas als blijkt dat al die preventieve maatregelen onvoldoende werken, kun je bijsturen met mechanische, biologische of fysische bestrijding.

Kaswittevlieg en trips

Tijdens het webinar is de tool toegelicht aan de hand van de aanpak van twee lastige knelpunten in de glastuinbouw: kaswittevlieg en trips. Jeannette Vriend en Jorrit Koeman van Glastuinbouw Nederland gaan in op het beschikbare middelenpakket. Wagenings onderzoeker Gerben Messelink gaat in op de biologie en het gedrag van trips en wittevlieg. De biologische bestrijding wordt toegelicht door Gert-Jan Dillo van Artemis.

(Bron foto: Thinkstock)