Nieuws

Toolbox inspireert aoc's bij flexibiliseren

AOC Raad-voorzitter Jan Pieter Janssen nam op 25 november de Toolbox Differentiatie in ontvangst tijdens de informatiebijeenkomst 'Leermiddelen in het groen' bij Kennisnet. De Toolbox is een online inspiratiebron op Groen Kennisnet voor aoc's die werken aan flexibilisering van hun opleidingen.

Door te flexibiliseren en te differentiëren kunnen aoc’s het beste uit hun leerlingen halen en kleinschalig vakonderwijs betaalbaar houden. De nieuwe Toolbox Differentiatie helpt teamleiders en docenten daarbij. Ze biedt hen inspirerende voorbeelden en praktische informatie over flexibilisering en differentiatie. Professionalisering en leermiddelenbeleid krijgen daarbij specifieke aandacht. De Toolbox is geproduceerd door Combikracht en online beschikbaar op Groen Kennisnet. Combikracht is een samenwerkingsverband van het Ontwikkelcentrum, Groen Kennisnet, Kennisnet, Stoas Vilentum en Silo.

Inspiratie

De Toolbox bevat videoproducties en achtergrondinformatie over inspirerende voorbeelden. Projectleiders, docenten en leerlingen vertellen daarin over hun aanpak en ervaringen. De drijfveren om te flexibiliseren, pedagogische en didactische uitgangspunten, randvoorwaarden, rollen van docenten en leerlingen en opgedane ervaringen krijgen daarbij ruimschoots aandacht. Ook de vertaling naar leermiddelenbeleid en de (gewenste) bekwaamheden van docenten en management komen aan bod. Artikelen en video's over leermiddelenbeleid en professionalisering bieden verdere verdieping.

De Toolbox Differentiatie is een aanzet voor het delen van kennis en ervaringen bij het flexibiliseren van opleidingen die door de scholen kan worden aangevuld met inspirerende voorbeelden en achtergrondinformatie.

Ondersteuning

AOC Raad-voorzitter Janssen is blij met de Toolbox omdat die de drie hoofdlijnen van het nieuwe sectorplan van de AOC Raad ondersteunt: de leerling die centraal staat - "Maatwerk en differentiatie zijn daarvoor essentieel"- , de verbindende schakel die de AOC Raad wil zijn en het streven om doelmatig en effectief met mensen en middelen om te gaan.

(Bij de foto: AOC Raad-voorzitter Jan Pieter Janssen ontvangt van Kennisnet-medewerker Leo Bakker de flyer van de nieuwe Toolbox Differentiatie. Foto:Silo)