Nieuws

Tools voor een duurzaam inkoopbeleid

Duurzaam handelen, begint met duurzaam inkopen. Je kunt je richten op hernieuwbare grondstoffen door Biobased in te kopen, op duurzame energie of juist het verminderen van energie. Er zijn tools die je kunnen helpen. Verschillende overheden maken werk van een duurzaam inkoopbeleid.

Het marktaandeel voor Biobased producten is nog klein. Om de vraag naar Biobased producten te stimuleren wil de overheid werken aan een gericht inkoopbleeid. Met het 'Inspiratieboek 20 showcases Biobased Inkopen' dat is opgesteld door de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wil de overheid de inkoop van biobased producten stimuleren.

Biobased

De voorbeelden in dat inspiratieboek laten zien dat er al veel kan. Zo gebruikt de gemeente Heemskerk voor drainage en verankering van nieuw te planten bomen biologisch afbreekbare materialen. Het levert niet alleen milieuwinst op maar ook kostenbesparing omdat je de drainage en verankering niet meer hoeft te verwijderen. De provincie Drenthe vergist bermmaaisel zodat er groen gas geproduceerd wordt. En de ANWB gebruikt voor een de bekende paddenstoelen een biobased thermohardende hars en natuurvezel.

Tools

In het rapport Tools voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen heeft het RIVM op een rij gezet welke tools inkopers hebben om goede keuzes te maken. Er zijn tools die inzichtelijk maken het het zit met hergebruik van grondstoffen, met broeikasgasemissies en klimaatverandering of met het gebruik van giftige stoffen.

Model

De Wageningse studente Fenna Braune keek specifiek naar het inkoopbeleid van de gemeente Utrecht. De gemeente zet sterk in op het verminderen en verduurzamen van energiegebruik. Ze heeft aan de hand van een aantal criteria die voor de gemeente belangrijk waren een model ontwikkeld om duurzaam inkopen te meten. Ze spitste haar onderzoek toe op de cateringactiviteiten van de gemeente, en naar de activiteiten om gebouwen te renoveren. In het verslag Duurzaam inkopen van vraag tot uitvoering beschrijft ze haar casestudies.

Dat overheden een duurzaam inkoopbeleid serieus nemen, blijkt uit het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 - 2020, dat meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries op 8 december 2016 ondertekenden.

(Bron foto: Pixabay)