Nieuws

Topgrond heeft spoorelementen nodig

Naast de bekende elementen stikstof, fosfor en Kalium (NPK), hebben planten ook spoorelementen nodig om te groeien. Gebrek aan borium (B) zorgt bij suikerbieten voor problemen.

In het artikel 'Boriumgebrek: sluipend gevaar op zandgrond' in het tijdschrift Akker wordt uitgebreid stilgestaan bij alle aspecten van het spoorelement Borium in de bodem. Vooral op zandgrond kan een gebrek aan borium in de bodem zorgen voor problemen bij de groei en ontwikkeling van gewassen.

Zwarte harten

Boriumgebrek kan bijvoorbeeld herkend worden aan zwarte harten in suikerbieten. Daarom wordt er in het artikel ook geadviseerd om voorafgaand aan de teelt van suikerbieten, maïs, luzerne, koolraap, knolselderij, bloemkool, broccoli en peen grondonderzoek te laten uitvoeren. Bij voorkeur in het voorjaar, omdat het boriumgehalte behoorlijk kan fluctueren onder invloed van onder andere de neerslag.

Zuurgraad

Een andere factor van de bodemgesteldheid die de groei van gewassen behoorlijk kan beïnvloeden is de zuurgraad (gemeten als pH) van de bodem. Volgens het artikel 'Voorkom te lage pH en boriumgebrek' zorgt een te lage pH voor een behoorlijk lagere opbrengst. Dat komt volgens het artikel omdat het bietengewas in te zure grond een zwak wortelstelsel krijgt. Hierdoor wordt het vatbaarder voor gebreksziekten en voor bodemziekten. Daarnaast wordt ook in dit artikel gewezen op de gevolgen van boriumgebrek voor de opbrengst.


(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)