Nieuws

Topkuilen voor topproductie

Met een optimale kuil - een topkuil - kun je als melkveehouder zorgen dat je koeien optimaal produceren. Maar hoe maakt je een goede kuil? Meten is weten, is het devies. Het begint bij de bemesting.

Hoe maak je een goede kuil? Wat is een goede kuil die goed is voor koeien? Kun je beter later maaien of juist niet? Wat is de invloed van bemesting op de kwaliteit van de kuil? En heeft droger inkuilen invloed op de pensstabiliteit? Vakblad Melkvee besteedt in twee artikelen aandacht aan vragen over kuilvoer. Het eerste artikel maakt duidelijk dat het begint bij een goede planning en inzicht in grasopbrengst.  De basis is de bemesting. In een tweede artikel laat het vakblad zien wat de graskuil vervolgens doet in de pens van de koe.

Bemesting

Er is geen standaard recept voor wat een goede kuil is. Het hangt af van de botanische samenstelling van het grasland, het vee of het rantsoen van de koe. Krijgt die meer of minder maïs bijvoorbeeld. Maar het begint bij de bemesting. Die krijg je terug in gehaltes ruw eiwit of droge stof. Het maaitijdstip is uiteraard ook van invloed. Wanneer je gras langer door laat groeien, dan daalt het ruw eiwitgehalte. Voor een optimale productie is het belangrijk dat melkveehouders zoveel mogelijk meten. Hoeveel meststoffen geef je? Wat zijn de mineralengehaltes van drijfmest? Hoe ontwikkelt het gras zich?

Penskarakter

Met kuilanalyses kun je meten of het kuilvoer gezond is voor koeien. Maar koeien reageren niet altijd zoals verwacht. Daarvoor introduceerde Blgg AgroXpertus dit jaar ‘PensKarakter’. Daarmee kun je inzicht krijgen in wat graskuil daadwerkelijk gaat doen in de pens van de koe. Deze manier van kijken is gebaseerd op vijf jaar onderzoek met het Centraal Veevoederbureau (CVB) en de Wageningen Universiteit (WUR). In de kuilanalyse van Blgg AgroXpertus (KuilKenner) staat voortaan een figuur waarop melkveehouders kunnen zien hoe de kuil zich zal gedragen.

Droge stofgehalte

De invloed van het percentage droge stof op de verteringssnelheid van de kuil is bijvoorbeeld erg groot. Dit percentage bepaalt hoeveel suikers er omgezet kunnen worden in melkzuur. Door deze omzetting daalt de pH, wat vervolgens invloed heeft op de celwanden. Deze worden eigenlijk al ‘voorverteerd’ in de kuil. Hoe meer celwanden zijn voorverteerd, hoe sneller de kuil zal worden afgebroken in de pens. Deze snelle vertering zorgt weer voor zuurproductie in de pens waardoor de pens-pH zakt. Een kuil met een lage pH en veel melkzuur zal sneller verteren en geeft een groter risico op pensverzuring.

Veel kennis is ontwikkeld in Topkuil, een initiatief van Melkvee.nl samen met BLGG AgroXpertus, OCI Agro, Plantum en Reesink. Topkuil is een wedstrijd om de beste voorjaarskuil en een platform om kennis te delen die leidt tot betere graskuilen. Kijk voor de laatste ontwikkelingen op www.topkuil.nl.


(Bron foto: Thinkstock)