Nieuws

Towards ideal growing conditions for the BioEconomy

Nederland is dit halfjaar voorzitter van de Europese Unie. De 4de Stakeholder conferentie over de Europese Bio-Economie vindt plaats in Utrecht dit jaar op 12 en 13 april.

BioEconomy Utrecht 2016, wat onder auspicien van het Nederlandse voorzitterschap ressorteert, wordt door het Min. EZ samen met de Europese Commissie georganiseerd.

De resultaten van de conferentie worden gebruikt als belangrijke input voor de toekomstige orientatie van de Europese strategie voor de Bioeconomie. Deze strategie wordt in 2016 door de Commissie gereviewed en geëvalueerd. Deorganisatoren streven naar de ontwikkeling van een ‘Stakeholders’ Manifesto for the Bioeconomy in Europe’, gebaseerd op de resultaten van voorgaande events zoals de SCAR Foresight Conference, the Bioeconomy Investment Summit en the Global Bioeconomy Summit.

In de paper “Towards ideal growing conditions for the BioEconomy”, geschreven als briefing voor het Nederlandse voorzitterschap, wordt door L. van Nistelrooij,Europarlementarier, een overzicht gegeven van de status quo van de bio-economie in Europa.