Nieuws

Traditional Food Network opgezet in EU Project

Het Europese project TRAFOON, waaraan het CGN heeft deelgenomen, is in november 2016 na drie jaar afgerond. Dit ‘Traditional Food Network’ project was gericht op kennisoverdracht ten behoeve van bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de food sector, die op traditionele manier granen, vis, groenten, fruit en paddestoelen produceren en verwerken.

Kennis nodig om te overleven in moderne markt

Toegenomen eisen in de food sector belemmeren bedrijven die op een traditionele manier produceren of producten verwerken. Om economisch te overleven en deel te nemen in moderne consumentenmarkten is het belangrijk dat de vaardigheden van deze bedrijven vergroot worden.

In het TRAFOON project is een netwerk opgezet van onderzoekers, trainers, MKB bedrijven en –organisaties in 13 Europese landen waarin kennis is vergaard en overgedragen om bedrijven gericht op traditionele productie van levensmiddelen te ondersteunen. Het betrof kennis over primaire productie, verwerking, kwaliteit en veiligheid, labeling en vermarkten.

Informatie over de verschillende onderwerpen zijn samengebracht op de in de Information Shop

Workshops

In Nederland namen het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (groenten) en Wageningen University and Research (granen, paddestoelen) deel aan het project. Er zijn verschillende workshops georganiseerd waarin leemten geïdentificeerd zijn en kennis overgedragen.

Voorbeelden van workshops zijn: ‘Nieuwe kansen voor traditionele groenten’ georganiseerd door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en Streekeigen Producten Nederland en  ‘Het verhaal van Bijzondere Granen’ georganiseerd door Wageningen University and Research en het Nederlands Bakkerij Centrum.

In het project is ook het boekje 'Traditional Food, a culinary trip through Europe' samengesteld met verhalen van producenten, verwerkers en onderzoekers uit 11 landen over hun product, aangevuld met traditionele recepten.  Chris Kik en Noor Bas van het CGN hebben de familie Smak, teler van peulvruchten, geportreteerd (blz 55). Onderzoekers van Wageningen University and Research hebben verhalen en recepten opgetekend van paddestoelenkweker John Verbruggen (blz 43), broodspecialist Petra Kuiper (blz 47) en graanonderzoeker Luud Gilissen (blz 63).

Chris Kik, CGN, chris.kik@wur.nl

(Bron foto: www.trafoon.eu)