Nieuws

Training projectmanagement binnen groen onderwijs

De eerste deelnemers van de training projectmanagement hebben hun certificaat ontvangen. Ze zijn enthousiast over deze training die de GKC en de AOC Raad hebben laten ontwikkelen en uitvoeren door Wageningen Academy.

De ervaringen die tijdens de training zijn opgedaan worden nu verwerkt in een nieuwe training die waarschijnlijk in juni van start gaat.

Theorie en vaardigheden

De training is opgezet omdat vanuit het werkveld signalen kwamen dat er behoefte is aan beter getrainde projectleiders. De elf deelnemers vonden de training waardevol en toepasbaar in de praktijk omdat er naast theorie ook onderdelen in zitten voor het oefenen van vaardigheden en intervisie in kleine groepjes.

In de evaluatie kwam daarnaast naar voren dat er soms meer tijd nodig is; bijvoorbeeld voor het inbedden van een project in de onderwijsorganisatie. De verbetersuggesties worden meegenomen in de nieuwe training. Die start in juni zodat dan al gekeken kan worden naar het inbedden van projecten in de onderwijsorganisatie. De volgende trainingsdagen volgen in het nieuwe schooljaar.


(Bron foto: Thinkstock)