Nieuws

Transitie naar circulaire economie biedt kansen

De transitie naar een circulaire economie biedt veel kansen voor Nederland. Zo zou dit 50.000 banen opleveren en 7 miljard euro aan extra inkomsten genereren. Een infographic van het Planbureau voor de Leefomgeving zet kennis op een rij.

Een circulaire economie is gebaseerd op een optimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie of eindgebruik van het product. Overschakeling of transitie is belangrijk. Grondstoffen kunnen immers opraken. Bovendien belast je het milieu minder dan bij een lineaire economie. En de overstap naar een circulaire economie levert ook veel op voor Nederland, zo blijkt uit een Engelstalige infographic 'Opportunities for a circular economy' die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde.

Transitie

Uit die infographic blijkt dat de transitie meer dan 50.000 banen oplevert en 7 miljard euro aan extro inkomsten voor de Nederlandse economie genereert. Omdat de CO2-emmissie met 10% daalt en het watergebruik met 20%, daalt de milieubelasting. Bovendien hoeven we 25% minder grondstoffen in te voeren.

Systeemveranderingen

De transitie naar een circulaire economie vraagt systeemveranderingen. Je zult bij het ontwerp rekening moeten houden met de mogelijkheid om producten te opnieuw te gebruiken, te repareren of de mogelijkheid om de gebruikte grondstoffen terug te winnen. Je zult daarom andere productieketens moeten opzetten, waarbij je gebruik maakt van hernieuwbare energie en natuurlijke grondstoffen. Ook de verdienmodellen zijn mogelijk gebaseerd op een andere benadering. Je betaalt voor het gebruik van producten, niet voor het eigenaarschap.

Mogelijkheden

Nederland lijkt een optimale startpositie te hebben voor deze transitie. Er is een hoge bevolkingsdichtheid, een goede voorziening van grondstoffen en een goede infrastructuur voor hergebruik van huishoudelijk afval en restproducten. Met name in stedelijk gebied worden al veel materialen al gescheiden ingezameld, denk aan papier, metaal, glas en kunststoffen. Er liggen bovendien veel mogelijkheden om restsoffen te verwerken tot granulaten die je bijvoorbeeld bij de bouw van wegen of gebouwen kunt geburiken. De infographic geeft verschillende voorbeelden van mogelijke verdienmodellen, denk aan de mogelijkheid om auto's te delen.

(Bron foto: Shutterstock)