Nieuws

Trekkerongelukken door menselijk handelen

Jaarlijks vallen er veertien doden en ruim honderd slachtoffers met verwondingen bij ongevallen met trekkers. Dat aantal blijft al decennia gelijk. Ondanks alle moderne technologie, gebeurt er nog niet genoeg. Menselijk handelen lijkt een belangrijke factor.

'De cijfers liegen er niet om', zo begint vakblad Stad+Groen het artikel 'Moderne trekker niet noodzakelijk veiliger'. Jaarlijks vallen er gemiddeld 14 doden bij ongevallen met landbouwvoertuigen. Daarnaast zijn er maar liefst 117 slachtoffers met lichte verwondingen en worden er 82 slachtoffers opgenomen in het ziekenhuis. Het vakblad verwijst daarbij naar het vorig jaar verschenen het rapport 'Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen' van Wageningen University & Research. Het vakblad vindt die cijfers verontrustend, vooral omdat er al drie decennia weinig verandert, terwijl het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalt en trekkers steeds meer voorzien zijn van moderne technologie.

Kentekenplicht

Die ontwikkeling roept ook veel discussie op. Er is een roep om strengere maatregelen, maar Nederland is loopt wat dat betreft niet voorop, aldus het vakblad. Zo is Nederland, met Gibraltar en Letland een van de laatste landen in Europa die nog geen kentekenplicht heeft voor trekkers. Daarmee is er ook geen periodieke keuring van trekkers. Tractordealer Koen Bult schat dat driekwart van de trekkers nooit is gecontroleerd op naleving van de Richtlijn arbeidsmiddelen uit de Arbowet. Maar als het aan de Europese Unie ligt, worden alle Nederlandse trekkers vanaf 20 mei 2018 periodiek gekeurd.

Bestuurder

De ontbrekende kentekenplicht is niet de enige reden voor de trekkerongelukken, denkt arboconsultant Jan Polman. De meeste incidenten met trekkers doen zich voor in het verkeer waarbij de bestuurder meestal de oorzaak is, zegt hij. Daarom hecht hij veel belang aan training. Polman besteedt daarbij veel aandacht aan de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals verkeerskegels of een actieraam met een waarschuwingsbord en knipperlichten. Maar niet alleen de bestuurders, ook opdrachtgevers en aannemers hebben een verantwoordelijkheid, benadrukt Polman. Zij moeten zorgen dat de veiligheidsmaatregelen genomen worden zoals die omschreven zijn in de CROW-richtlijn 96b.

(Bron foto: Thinkstock)