Nieuws

Trends ecosysteemdiensten beter in beeld

In Nederland maken we gebruik van diverse goederen en diensten die de natuur levert. Onderzoekers hebben nu in kaart gebracht hoe vraag en aanbod van ecosysteemdiensten zich ontwikkelen.

Het zijn vaak dingen waar we niet eens bij stilstaan, maar die wel heel belangrijk zijn. Denk maar aan schone lucht, bodemvruchtbaarheid, drinkwater, bescherming tegen de zee, of het genieten van de natuur. Al deze zogeheten ecosysteemdiensten schatten we eigenlijk pas op waarde als ze er niet meer zijn en er (dure) technische alternatieven voor bedacht moeten worden.

Het vermogen van ecosystemen om goederen en diensten te leveren, wordt het natuurlijk kapitaal genoemd. Ecosysteemdiensten worden vaak onderverdeeld in (1) het vermogen van ecosystemen om te voorzien in goederen, zoals hout; (2) processen te reguleren, zoals het zuiveren van water en (3) culturele diensten te leveren, zoals ruimte voor recreatie.

Dalende trend

Het is daarom belangrijk om zichtbaar te maken wat de status en trends zijn van ecosysteemdiensten in Nederland. Op die manier kunnen ze beter meegewogen worden in de besluitvorming door overheid en bedrijfsleven.

In een door Wageningen UR samengesteld rapport is te zien dat voor veel ecosysteemdiensten de trend de afgelopen circa 20 jaar negatief is. Dat wil zeggen dat het aanbod van diensten uit de natuur daalt of stabiel blijft, terwijl de vraag naar deze diensten stijgt. Sterker nog, bij geen van de in het rapport genoemde ecosysteemdiensten kunnen ecosystemen in Nederland helemaal aan de behoefte voldoen.

Dat betekent dat er voor een deel van de behoefte (denk maar aan schoon drinkwater) technische oplossingen nodig zijn en dat we voor een groot aandeel van deze diensten afhankelijk zijn van ecosystemen buiten Nederland. We importeren als het ware een groot deel van deze ecosysteemdiensten.

Belang natuur

Natuurgebieden leveren verreweg het grootste aandeel bij de meeste ecosysteemdiensten in Nederland, ondanks dat de oppervlakte van natuur in Nederland beperkt is. Het agrarisch gebied is veel groter, maar levert slechts een beperkt aantal ecosysteemdiensten. Voor stedelijke gebieden geldt dat er heel weinig ecosysteemdiensten geleverd worden.


(Bron foto: Pixabay)

Links

(1)