Nieuws

Trips steeds moeilijker te bestrijden

Tripsen, kleine insecten, zorgen steeds vaker voor kopzorgen bij telers. De verschillende soorten tripsen zijn lastig te bestrijden. Biologische methoden zijn er wel, maar nog niet genoeg.

In diverse kasteelten zorgen trips voor problemen. De kleine insecten, die op het blad of in bloemknoppen leven, prikken gaatjes in het blad, zuigen plantsappen op en zorgen voor groeistoornissen. Planten en hun producten zijn moeilijker verkoopbaar. Het probleem is dat je trips moeilijk kunt bestrijden. KAS magazine besteedt aandacht aan die bestrijding in het artikel 'De toekomst van... : tripsbestrijding'. En eerder dit jaar schreef vakblad Onder Glas er over in het artikel 'Oplossing voor tripsprobleem is een puzzel van duizend stukjes'.

Resistentie

Er is niet een soort trips, maar er zijn verschillende soorten. De Californische trips (Frankliniella occidentalis) komt het meest voor, schrijft KAS magazine. De soort leeft van stuifmeel, zacht plantenmateriaal, en ook spinteitjes. Omdat de soort resistent is tegen veel chemische middelen, vormt die een grote bedreiging. Tabakstrips (Thrips tabaci) is de tweede soort die in veel kasgewassen voorkomt. Andere schadelijke soorten zijn de rozentrips (Thrips fuscipennis) en de Echinothrips americanus. Die laatste is lastig te bestrijden. Een nieuwe soort is de Japanse bloementrips (Thrips setosus) die vooral in hortensia voorkomt. Achtergrondinformatie over verschillende tripssoorten vind je in de Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden van Groen Kennisnet.

Natuurlijke vijanden

Het probleem van trips is de bestrijding. Steeds zie je dat tripssoorten resistent worden voor bestrijdingsmiddelen. En het aantal middelen dat je in kunt zetten, neemt ook sterk af. Van veel middelen wordt de toelating ingetrokken. Biologische bestrijding zou een oplossing kunnen zijn. Er zijn natuurlijke vijanden bekend zoals roofmijten en roofwantsen. Ook zijn er wel schimmelpreparaten. Maar bestrijding is toch lastig. Bestrijding van andere plagen zoals wittte vlieg of bladluis kan de inzet van die natuurlijke vijanden dwarsbomen. Een bestrijdingsstrategie bedenken is als een grote puzzel die in elkaar moet passen. In de teelt van paprika lijkt het goed mogelijk een systeem van roofmijten en roofwantsen in te zetten, net als in teelt van komkommer en aubergine, waar je roofmijten in kunt zetten. Maar tripsbestrijding in chrysant is lastig.

Preventie

Een goede tripsbestrijding begint daarom met preventie. Je kunt de grond afdekken met plastic. De trips kan zo niet in de grond verpoppen. En met insectengaas kun je besmetting met trips tegengaan. Daarnaast is het zinvol onkruiden te verwijderen zodat trips er niet op kan overleven. En scouten, het tijdig signaleren van trips is essentieel. Het zou een basisonderdeel van de bedrijfsvoering moeten zijn.

Plantweerbaarheid

Er is nog veel te winnen, vindt onderzoeker Gerben Messelink van Wageningen UR Glastuinbouw. Hij ziet nog mogelijkheden om de plantweerbaarheid te versterken met met biostimulanten. Hij waarschuwt dat het niet in elke sector even makkelijk is. In de groenteteelt lijkt trips beheersbaar, je kunt daar de kas leegruimen. Maar in de sierteelt werk je met jaarrondteelten. In de teelt van chrysanten en sommige potplantenteelten bijvoorbeeld is nog geen goed werkend systeem.

(Bron foto: Wageningen UR PPO)

Publicaties

(5)