Nieuws

Tripsbestrijding in chrysant met aaltjes

Tripsbestrijding in chrysant is lastig. Er zijn steeds minder chemische middelen beschikbaar. Maar met het insectenparasitaire aaltje Steinernema feltiae is het probleem goed aan te pakken.

Trips is een hardnekkig probleem in de chrysantenteelt, schrijft vakblad KAS magazine. De bestrijding is lastig omdat chemische middelen maar beperkt voorhanden zijn en resistentieontwikkeling de inzet van die middelen beperkt. Uit een proef bij chrysantenteler Albert Ekelmans blijkt dat de inzet van insectenparasitaire aaltjes Steinernema feltiae in Nemasys F een goede bestrijding geeft. Het artikel 'Aaltjes houden trips meetbaar in toom' beschrijft de ervaringen van Ekelmans.

Ekelmans heeft samen met zijn broer 4,6 hectare chrysanten. Ze zetten al jaren roofmijten uit om trips binnen de perken te houden. Soms zetten ze chemische middelen in. Het basisschema in de chrysantenteelt bestaat uit een mix van middelen en hulpstoffen: NeemAzal, Conserve, Hasten, Sumicidin, Decis, suikerlokstof en Vertimec.

Insectenparasitaire aaltjes

Op initiatief van gewasbeschermingspecialist Conrad van Doorn en onderzoeker Mark Selman van BASF besloot Ekelmans een proef te nemen waarbij in een vak het insecticide Vertimec werd vervangen door Nemasys F. Al twee weken na het begin van de proef was er een verschil te zien. Het aantal tripsen in het vak met Nemasys F was gehalveerd. Een week later was het verschil nog duidelijker. De insectenparasitaire aaltjes uit Nemasys F zorgden voor een sterke verlaging van de tripsdruk.

Ekelmans heeft naar aanleiding van die proefresultaten zijn bestrijdingsstrategie aangepast. Naast de roofmijt Transeius montdorensis en de roofwants Orius laevigiatus gebruikt hij nu ook de aaltjes. De teler overweegt de aaltjes tijdens de eerste twee, drie weken van de teelt in te zetten, nog voordat de roofmijten en roofwantsen worden ingebracht.

Praktijksituatie

Onderzoeker Selman vindt dat deze proef heeft aangetoond dat een toepassing van aaltjes de tripspopulatie beter onderdrukt dan een bespuiting met Vertimec. En gewasbeschermingspecialist Van Doorn ziet de insectenparasitaire aaltjes als onderdeel van een totaal biologisch systeem, waarin roofmijten, roofwantsen en aaltjes samenwerken om trips onder controle te houden. Het is na deze proef klip en klaar, stellen ze, dat nematoden in een praktijksituatie de tripsdruk flink kunnen verlagen.

(Bron foto: Shutterstock)