Menu
Nieuws

Tuinbouwakkoord voor verduurzaming

De Nederlandse tuinbouw wordt duurzamer: met minder emissie, een energiezuingie teelt en tegelijkertijd een sterke internationale concurrentiepostie. Dat staat in de Nationale Tuinbouwagenda of tuinbouwakkoord dat dit voorjaar door diverse partijen is ondertekend.

false