Nieuws

Tuinbouwsector laat tot 2019 lichte groei zien

Bedrijven in de tuinbouwketen droegen in 2018 zo'n 21,1 miljard euro bij aan de Nederlandse economie en zijn daarmee goed voor 3,4% van de totale werkgelegenheid. Dit blijkt uit de rapportage Tuinbouwcijfers 2019.

De Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen omvat de gehele tuinbouwketen vanaf het bouwen van de kassen, het telen van de zaden tot aan het veilen van groenten, fruit en bloemen. Je kunt die keten in twee subsectoren opsplitsen. De eerste subsector - de primaire productie - bestaat uit bedrijven die zaden, groenten of sierplanten telen. De andere subsector zijn bedrijven rond de tuinbouw zoals toeleveranciers, kassenbouwers, groothandelaren, veilingen of dienstverlenende bedrijven. Die sector levert een flinke bijdrage aan de Nederlandse economie. In 2018 was die bijdrage €21,1 miljard of 2,7% van het bbp, zo meldt het CBS in een persbericht. En de keten is met 254.000 arbeidsplaatsen goed voor 3,4% van de totale werkgelegenheid.

Lichte groei

In het rapport Tuinbouwcijfers 2019 worden de economische prestaties van de sector beschreven. Uit het rapport blijkt dat de economische omvang van de sector gegroeid is in vergelijking met 2016 en dat de sector sterk exportgericht is. De omvang van de export (24,5 miljard euro in 2019) is veel hoger dan de omvang van de import (11,5 miljard euro in 2019). De uitvoerwaarde was in 2019 met 16% gegroeid in vergelijking met 2016. De invoerwaarde nam in die periode toe met 23%. In vergelijking met de totale goederenexport is het aandeel van de tuinbouwexport 4,7%.

In het rapport zijn ook cijfers opgenomen over het aantal personen dat werkzaam is in de tuinbouw. Zo werkten in 2018 ongeveer 146 duizend personen in de hele tuinbouwketen. Daarvan waren er 125 duizend werknemers. Van die werknemers werkten 56 duizend personen in de primaire productie, 40 duizend in de groothandel en 30 duizend in de overige sectoren. Het aantal werknemers in de keten was licht gegroeid van 120 duizend in 2016 naar 126 duizend in 2018.

Binnen de primaire land- en tuinbouw neemt de tuinbouwsector met een aandeel van 40% van de productiewaarden een belangrijke plaats in. Daarbinnen is het grootste aandeel (53%) voor de sierteeltsector. De sectoren groente en fruitteelt en de sector uitgangsmateriaal hebben een aandeel van respectievelijk 32% en 15%.

Coronoacrisis

In het rapport worden cijfers over 2020 met de effecten van de coronacrisis niet genoemd. Maar uit een persbericht van het CBS blijkt dat de tuinbouwexport flink geraakt wordt. De omvang van export was in april 2020 11% lager dan in april 2019. En de daling was met 35% het hoogst voor de export van snijbloemen.

(Bron foto: Pixabay)