Nieuws

Tuinbranche verduurzaamt

De tuinbranche werkt aan verduurzaming. Zo heeft de branche een plan opgesteld voor verduurzaming van de verpakkingen en werkt ze met de overheid aan vermindering van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. En sommige bloemisten werken met een keurmerk 'Duurzame bloemist'.

Bij sommige consumenten is een groeiende belangstelling voor duurzaamheid, zo bleek uit een onderzoek van VGB uit 2015. De tuinbranche lijkt zich dat ter harte te nemen en werkt aan duurzaamheid. Zo is onlangs een brancheverduurzamingsplan verpakken van Tuinbranche Nederland goedgekeurd. In dat plant geeft de branche aan hoe zij de productverpakkingen wil in 2018 wil verduurzamen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken of door meer gebruik te maken van hernieuwbare of gerecyclede materialen bij de productie van verpakkingen. Als voorbeeld wordt genoemd dat de minimaal 75% van de potgrondzakken in 2018 uit een soort plastic bestaat zodat de zakken makkelijker gerecycled kunnen worden.

Bestrijdingsmiddelen

Een ander aandachtspunt is het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren. Om dat gebruik te verminderen heeft de tuinbranche begin dit jaar een Green Deal 'Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen' gesloten met de overheid. De branche zet in op betere voorlichting en duidelijkere etiketteksten op verpakkingen. Door kleinere verpakkingen en middelen met een zo laag mogelijk risico aan te bieden, wil de sector riscico's op fouten in het gebruik van middelen verminderen.

Duurzame bloemen

Ook bloemisten nemen zelf initiatieven. Zo zijn er bloemisten die werken met het keurmerk 'duurzame bloemist'. Om aan dat keurmerk te voldoen, nemen ze diverse maatregelen zoals een duurzamere keuze van verpakkingsmateriaal, gebruik van groene stroom en een inkoop van duurzaam geteelde bloemen en planten. Een voorbeeld is Frederique's Choice, een bloemist die boeketten samenstelt met een zo laag mogelijke ecologische footprint.

(Bron foto: Pixabay)