Nieuws

Tuineigenaren gebruiken meer bestrijdingsmiddelen

In 2017 werd een Green Deal gesloten met als doel dat particulieren minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Maar juist in dat jaar steeg het gebruik van middelen door tuineigenaren. Er werden vooral meer middelen tegen insecten gebruikt.

In 2017 werd een Green Deal gesloten met als doel dat particulieren minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Maar juist in dat jaar steeg het gebruik van middelen door tuineigenaren. Er werden vooral meer middelen tegen insecten gebruikt.

Doel van de Green Deal ‘Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’, die in februari 2017 door rijksoverheid en diverse organisaties getekend werd, is dat particulieren minder chemische gewasbeschermingsmiddelen gaan gebruiken tegen ziekten, plagen en onkruiden. Het idee is dat ze vaker gebruik maken van bijvoorbeeld gronddoek, schoffels en andere niet-chemische methoden. Maar dat doel lijkt nog niet bereikt.

Meer insecticiden

Het rapport 'Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen' van het RIVM laat zien dat de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren in de periode 2014-2019 gestegen is. Er was toen sprake van een verdubbeling Juist in 2017, toen de Green Deal getekend werd, was er een flinke stijging te zien. In 2018 en 2019 nam de omvang van de verkoop wel wat af, maar is nog altijd hoger dan in 2014.

Wat opvalt is dat particulieren met name meer middelen tegen insecten zijn gaan gebruiken. Het RIVM kan hiervoor geen verklaring geven. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen - met name glyfosaat - is langzamerhand afgenomen. Tuinliefhebbers zetten steeds vaker middelen in op basis van organische zuren en minder op basis van glyfosaat, aldus het rapport.

Azijn

Uit het rapport blijkt ook dat steeds meer tuineigenaren azijn gebruiken als alternatief. Omdat azijn niet tot de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen valt, is het aantal verkochte liters niet meegenomen. Maar het gebruik ervan neemt we toe, terwijl dit ook schadelijk kan zijn voor mens en milieu. Uit het rapport blijkt ook dat twee op de vijf Nederlanders gebruiken helemaal geen onkruidbestrijdingsmiddelen in de tuin. Zij trekken onkruid met de hand uit, gebruiken mechanische methodes of laten het staan.