Nieuws

Tulpenbroeiers zuiveren voedingswater

In 2027 moet geloosd water nagenoeg schoon zijn, vrij van nutriënten of bestrijdingsmiddelen. En al in 2018 moeten agrarische bedrijven zuiveringsinstallaties installeren om water te zuiveren. Een praktijkonderzoek op tulpenbroeierijen laat zien welke mogelijkheden er zijn.

De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat het oppervlaktewater en grondwater in 2015 chemisch en microbiologisch gezond moet zijn. Het Activiteitenbesluit milieubeheer gaat verder: in 2017 moet een nul-lozing naar oppervlaktewater of riool gerealiseerd zijn. En in de 2e nota Duurzame Gewasbescherming geeft de overheid aan dat overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater gereduceerd moet worden met 95%. Vanaf 1 januari moeten agrarisch bedrijven daarom zuiveringsinstallaties gebruiken.

Zuiveringstechnieken

Glastuinders in de Greenport Noord-Holland Noord, veelal tulpenbroeiers, realiseren zich dat recirculatie en zuivering van het voedingswater een must is. Ze zoeken daarom naar manieren om water te zuiveren. Het onderzoeksrapport 'Onderzoek Waterkringloopsluiting Tulpenbroeierij' laat zien welke mogelijke technieken er zijn om water te zuiveren en de waterkringloop te sluiten.

De onderzoekers hebben op praktijkbedrijven, zes tulpenbroeiers in West Friesland, verschillende zuiveringssystemen vergeleken. Er zijn drie typen zuiveringssystemen.

  • Fysieke zuiveringssystemen werken met filters, uv-licht of verhitting
  • Chemische systemen gebruiken chemische stoffen zoals ozon, waterstofperoxide of chloorverbeindingen
  • Elektrochemische systemen zijn gebasieerd op anodische oxidatie of koper- en zilverionisatie

Ontsmetting

Met uv-licht en ozon, in combinatie met voorfiltratie, is puntontsmetting - ontsmetting op een punt in het systeem - goed mogelijk. Met waterstofperoxide, perazuur of zuiver-chloorunit is systeemontsmetting mogelijk, zo meldt het rapport. En fenolen, stoffen die de tulpenbol produceert, kun je uit het drainwater verwijderen met oxidatietechnieken: met ozon, uv-licht en waterstofperoxide. Om ontsmetting goed te laten functioneren is het nodig organische vuil zoveel mogelijk te verwijderen.

De resultaten van het project 'Waterkringloop in de tulpenbroeierij' van GreenPort NHN zijn samengevat in de factsheet Waterkringloopsluiting Broeierij. In de factsheet vind je een stappenplan dat laat zien hoe je zuivering aan kunt pakken.

(Bron foto: Pixabay)