Nieuws

Tussenbalans Groene Groei 2015

In de Tussenbalans Groene Groei schetst het kabinet de belangrijkste resultaten op de pijlers en domeinen sinds de brief "Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie'van 28 maart 2013.

Het kabinet vindt vergroening van de economie noodzakelijk om het verdienmodel voor toekomstige generaties zeker te stellen en tegelijkertijd de druk op het milieu te reduceren en onze afhankelijkheid van schaarse grondstoffen te verminderen. Het kabinet heeft met deze pijlers binnen de acht domeinen (energie, biobased economy, klimaat, van grondstof naar afval en circulaire economie, gebouwde omgeving en stad, voedsel, mobiliteit en water) voorwaarden geschapen om belangrijke uitdagingen en kansen voor groene groei te realiseren.

Bron foto: