Nieuws

Twee green deals voor natuurinclusieve landbouw

Agrarisch ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie Brabant gaan samenwerken aan natuurinclusieve landbouw op een kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf in Boxtel en op een varkensbedrijf in Baarschot. Studenten van HAS Hogeschool voeren ondersteunend onderzoek uit.Op donderdag 9 maart ondertekende staatssecretaris Martijn van Dam met
verschillende partners twee Green Deals: De Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren en de Green Deal Weidevarkens. Doel van beide Green
Deals, die mede ondertekend werden door de provincie Noord-Brabant,
maatschappelijke organisatie, ondernemers en HAS Hogeschool, is kennis te
ontwikkelen zodat boeren meer in balans met natuur, milieu en behoefte van het
dier kunnen werken.

Green Deal

Met een Green Deal wil de overheid stimuleren dat bedrijven, burgers en organisaties
samen met de overheid werkt aan groene groei.Waar de innovatieve projecten tegen belemmeringen aanlopen, wil de overheid die wegnemen zodat de ontwikkeling van die projecten in een versnelling komt. In de Green Deal leggen de partners afspraken vast bijvoorbeeld hoe de resultaten gebruik kunnen worden bij andere projecten.

Weidevarken

Zo is in de Green Deal Weidevarkens vastgelegd dat de varkenshouders Ben Bruurs en Thea Moonen de ruimte krijgen hun varkens dag en nacht vrij te laten rondscharrelen in bos of weide. Het idee is dat de varkens in hun natuurlijke habitat worden gehouden en daarbij ook ingezet worden voor het beheer van gronden van diverse terreineigenaren, zoals natuur- en landschapsbeheerders, boeren en landgoedeigenaren. De huidige wet- en regelgeving werkt soms belemmerend, bijvoorbeeld bij hun wens om eigen groenteafval aan de dieren op het bedrijf te
voeren. Daarnaast is er veel aandacht voor veterinaire risico’s.

Herenboeren

Bij de Green Deal Herenboeren in Boxtel zijn ruim 200 huishoudens betrokken. In het Wilhelminapark is een Herenboerderij gevestigd, een innovatief coöperatief bedrijf. De 200 huishoudens hebben er een boer in dienst die een deel van hun dagelijkse voedsel produceert. Met de Green Deal krijgen de Herenboeren de ruimte om op 100 hectare voedsel te produceren en het bedrijfsmodel verder te ontwikkelen waarbij ze rekening houden met zaken als diergezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en volksgezondheid.

In beide projecten krijgen studenten va HAS Hogeschool de ruimte onderzoek te doen naar verantwoord en rendabel natuurinclusief grondgebruik.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(1)