Nieuws

Twee jaar zonder melkquotum

1 april 2015 werd door sommige melkveehouders ervaren als bevrijdingsdag. Dat de melkproductie zou stijgen, lag voor de hand. Maar de fosfaatwetgeving kwam voor veel boeren als een verrassing. En ontwikkelingen op de wereldmarkt zorgden voor een dalende melkprijs.

In Nederland was de wens om meer te melken sterk, schrijft vakblad Veeteelt in het artikel 'Twee jaar melken zonder quotum'. Je ziet dat aan de investeringen in grond en stallen die vlak voor het einde van de melkquotering al begonnen. Maar het quotumloos tijdperk duurde in Nederland feitelijk maar 100 dagen, tot 2 juli 2015 toen een stelsel van fosfaatrechten werd aangekondigd. Toch steeg de melkproductie in Nederland in twee jaar tijd met 14,84%.

Groei

Die groei is veel meer dan de groei van 3,2% in de Europese Unie. Er zijn grote verschillen tussen Europese landen. In Ierland groeide de productie nog sterker met 18,16%. Maar er zijn ook landen waar de productie daalde zoals Zweden, Frankrijk, Roemenië en Kroatië. In dat laatste land daalde deze zelfs met 6,31%. Woordvoerders uit verschillende landen vertellen waardoor die verschillen ontstaan. Zo reguleren zuivelverwerkers in Italië de melkaanvoer en hebben Franse zuivelafnemers het quotum hervat.

Melkprijs

In 2016 gingen de melkprijzen onderuit, terwijl de groei van de melkproductie in de EU in dat jaar niet meer dan 0,4% bedroeg. Reden voor de lage melkprijs is niet de afschaffing van het melkquotum, maar een wereldwijd hoog aanbod van zuivel. De hoge melkaanvoer uit de belangrijkste landen in combinatie met een terugvallende vraag uit China en Rusland verstoorde de zuivelmarkt.

Fosfaatrechten

In Nederland zet het stelsels van fosfaatrechten een rem op de groei van de melkveehouderij. Dat stelsel zorgt voor ongelijke concurrentie zegt Annette van de Velde van de European Dairy Federation (EDF). Die fosfaatwetgeving kwam voor veel ondernemers als een verrassing. Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) had liever gezien dat het melkquotum niet afgeschaft was. Die afschaffing is een historische vergissing, zegt hij.

(Bron foto: Shutterstock)