Nieuws

Tweede docentendag CBBE inspireert

Op 24 juni zijn een 30-tal docenten uit het MBO, HBO en WO bijeen geweest in Wageningen om zich te verdiepen in de Biobased Economy. Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van docentendagen van het Centre for Biobased Economy.

De docenten waren afkomstig van diverse onderwijsinstellingen uit heel Nederland en uit diverse domeinen: van agrofood, groen, chemische technologie, procestechnologie en bedrijfskunde.

Op deze dag stonden de hoogwaardige inhoudsstoffen centraal. We treffen ze aan in cosmetica, medicijnen, superfoods, verf en parfums. In de Biobased Economy is de plant als bron voor materialen en energie een onmisbare schakel. Daarbij bezit elke plantensoort, afgezien van algemene bouwstenen, een geheel eigen set van natuurlijke stoffen. In de Biobased Economy maken we dankbaar gebruik van wat de natuur, en afgeleiden daarvan zoals reststromen, te bieden heeft. Winning van waardevolle plantinhoudsstoffen vraagt om specifieke kennis en inzicht. Kennis van plantenveredeling, teeltmethoden, bioraffinage en opschalingsprocessen. Heel belangrijk is ook het inzicht in welke markten deze hoogwaardige stoffen kansrijk zijn.

Tijdens deze docentendag kregen docenten inzicht in de kansen en hoe realisatie van de kansen een multidisciplinaire aanpak vergt. De docenten hebben hiermee kennis en werkvormen opgedaan, waarmee ze ook zelf in de klas aan de slag kunnen. Op deze pagina zijn alle presentaties terug te vinden, evenals het materiaal uit de workshops.

Deze tweede CBBE-docentendag is georganiseerd door HAS Hogeschool en Wageningen UR. De volgende CBBE-docentendag vindt plaats op 5 november 2015. Voor meer informatie: CBBE.

Meer weten?

Neem dan contact op met Gert-Jan van Delft of Rob Bakker (HAS Hogeschool) of Gerlinde van Vilsteren (Directeur Center for Biobased Economy, Wageningen UR).

Bron foto: Shutterstock