Nieuws

Tweede Kamer buigt zich over verplichte weidegang

Met in hun achterhoofd een aangenomen motie van eind 2014, presenteerden de oppositiepartijen GroenLinks, SP en D66 in oktober 2015 een initiatiefnota, met wettelijk verplichte weidegang voor koeien als doel. Vorige en deze week werd de initiatiefnota in de Tweede Kamer besproken.

De Tweede Kamer stemt op dinsdag 14 februari over de initiatiefnota en de daarbij ingediende moties.

Initiatiefnota Wei voor de koe

In oktober 2015 dienden de Socialistische Partij (SP), GroenLinks en D66 een initiatiefnota in om weidegang te verplichten. Met de initiatiefnota, opgesteld door Henk van Gerven (SP), Rik Grashoff (GroenLinks) en Fatma Koser Kaya (D66), willen de initiatiefnemers weidegang tot voorwaarde stellen voor uitbreiding van melkveehouderijen. Hiermee moet volgens deze opppositiepartijen de achteruitgang in het percentage weidende koeien gestopt worden en getransformeerd naar een groeiend aantal koeien met weidegang. Het Convenant Weidegang vinden ze te vrijblijvend en niet tot fundamentele veranderingen leiden. Ze stellen dat weidegang in de Wet Dieren opgenomen moet worden en dat aan artikel 2.2 (dan wel een onderliggende AMvB) wordt toegevoegd dat het natuurlijk gedrag van koeien niet dient te worden beperkt door het onthouden van de mogelijkheid tot weidegang.

Weidegang stimuleren

Vorige en deze week werd de initiatiefnota in de Tweede Kamer besproken. Hoewel het concept koe in de wei breed wordt gedragen, vinden een aantal partijen (met name VVD en CDA) een wettelijke verplichting hiertoe een stap te ver. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken ziet een wettelijke verplichting ook niet zitten, net als zijn voorganger Sharon Dijksma. Als het al wettelijk te regelen is, dan vindt hij het praktisch nauwelijks uitvoerbaar.

Gistermiddag werd tijdens de tweede behandeling van de initiatiefnota een extra motie ingediend door de SP, ook namens D66. In die motie stelt SP-Kamerlid Bashir voor dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) voorbereidingen moet treffen voor maatregelen om te komen tot wettelijke 'verankering' van weidegang, als de doelstelling van 80% weidegang in 2020 niet wordt gehaald. Staatssecretaris van Dam zwakte de motie vervolgens af door hem zo uit te leggen, dat hij onderzoek doet naar mogelijkheden om weidegang te stimuleren, eventueel met een wet. Uiteindelijk diende Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) daarop alsnog een motie in om verplichte weidegang toch bij wet vast te leggen.

Verwarring alom; de Kamer heeft nog een week om duidelijkheid te krijgen.

(Bron foto: Wikimedia_Hardscarf)

Publicaties

(1)