Nieuws

Tweede Kamer laat zich informeren over duurzaam en gezond voedsel

In voorbereiding op het Kamerdebat op 19 april 2018 over voedsel heeft de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rondetafel/hoorzitting georganiseerd met als titel ‘Voedsel: duurzame en gezonde keuzes voor consumptie’.

Vanuit Wageningen University & Research zijn diverse experts gevraagd om bij te dragen aan de discussie.

Louise Fresco kan niet in de Kamer aan het debat deelnemen maar heeft een position paper met haar visie gedeeld. Deze visie heeft ze grotendeels eerder gedeeld in de Mansholt lezing in september 2017.

Hans Dagevos, onderzoeker bij Wageningen Economic Research, gaat in zijn position paper voornamelijk in op het belang van consumentgericht onderzoek als consumptiepatronen, en -acceptatie van innovaties. Volgens hem is er in de maatschappij veel positieve energie aanwezig om gezond te eten met een goed geweten.

Gert Spaargaren, persoonlijke hoogleraar duurzame leefstijlen en consumptiepatronen, kijkt vanuit het consumentenperspectief en ziet nog een grote kloof tussen beleid en dagelijks gedrag (in de keuken, kantine, winkel, etc.)

Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens bij Wageningen Food & Biobased Research, kijkt vooral naar de enorme voedselverspilling, in Nederland nog altijd tussen de 105 en 150 kg per persoon per jaar. Ondanks de inzet van de overheid is van een echte reductie in Nederland nog geen sprake. De circulaire economie en zaken als het grondstoffenakkoord bieden nieuwe aanknopingspunten.

Krijn Poppe, econoom bij Wageningen Economic Research, neemt deel aan de discussie in zijn hoedanigheid als lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur die op 3 april hun advies ‘naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem’ publiceren. Hij zal dit in de kamer verder toelichten.

(Bron Wageningen University & Research. foto Shutterstock )