Nieuws

Uit de praktijk: natuur en ondernemen gekoppeld

In het boek ‘Natuur & Ondernemen’ vertellen ondernemers hoe zij zorg voor en winst uit natuur combineren. De thema’s zijn: groen bier, kinderopvang in de natuur, natuur in de Rotterdamse haven, varkens als natuurbeheerder, bouwen voor natuur en groene oase bij de stad.

Elk thema wordt in een apart hoofdstuk behandeld. De desbetreffende ondernemer vertelt onder meer waar hij zijn inspiratie vandaan haalde, hoe het bedrijf of product gefinancierd wordt en wat er verder komt kijken bij ‘ondernemen met natuur’. De verhalen zijn geïllustreerd met vele foto’s.

Het boek Natuur en Ondernemen is tot stand gekomen met bijdragen van dagblad Trouw, het ministerie van Economische Zaken, Nationaal Groenfonds en de initiatiefnemer; Lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL).

Gesterkt door consument

Milieu- en natuurbewust ondernemen is niet per se even winstgevend als andere vormen van ondernemerschap, maar de ondernemers voelen zich vaak gesterkt door de consument en hun eigen visie. Zo stelt Gulpener, brouwer van ‘groen bier’, dat de markt voor biologische en fairtrade producten blijft groeien - ondanks de economische crisis.

Ook de ondernemer die kinderopvang in de natuur aanbiedt -kinderen worden na schooltijd regelrecht naar de natuurterreinen van het Utrechts landschap gebracht- voelt zich gesteund: de klantenkring was snel opgebouwd.

Kracht van visie

Soms zit het de ondernemers ook tegen. Denk aan accijnsverhoging, hetgeen de winst van Gulpener drukt. Toch brengt dat de bierbrouwer niet van zijn koers om anders te produceren: ‘Wij hebben een visie waar we in geloven’. Zie ook het hoofdstuk ‘Bouwen voor natuur’ waarin te lezen is wat de kracht van (natuur)visie kan zijn, bijvoorbeeld om partijen die in principe heel andere belangen hebben tot elkaar te brengen.

Natuur handje helpen

De ondernemers zetten in de hoofdstukken uiteen hoe zij hun ambities vormgeven en wat dat oplevert voor de natuur. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe het Wereld Natuur Fonds en het Havenbedrijf Rotterdam gezamenlijk werken aan de volgende ambities: een open zeeverbinding, natuurvriendelijke oevers en meer natuurlijke dynamiek in de zuidwestelijke Delta.

In hoofdstuk 4 is te lezen hoe varkens worden ingezet als ‘natuurbeheerders’: ze wroeten grond om zodat boomzaden de kans krijgen om te ontkiemen. De ambitie van ‘Bouwen voor natuur’ (hoofdstuk 5) is om woningbouw te combineren met een bijdrage aan de ecologische hoofdstructuur. In hoofdstuk 6 is een campingondernemer in Amsterdam-Oost aan het woord die zijn recreanten zoveel mogelijk natuur wil bieden. Daarmee krijgen dieren, planten én omwonenden ook een plek.

Gulpener ondersteunt flora en fauna door akkerbouwers financieel te stimuleren over te stappen op traditionele gewassen met ruimte voor bijvoorbeeld bloemen en kruiden. Verder werkt de brouwer met lokale boeren (minder transportkosten en CO2-uitstoot). Ook de kinderopvang levert een financiële bijdrage aan de natuur voor het mogen gebruiken van het natuurgebied.


(Bron foto: Thinkstock)