Nieuws

Uitbreiding beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden

Er zijn meer beelden van aantastingen in tulp, lelie en narcis. En nieuw zijn beelden van aantastingen in de teelt van bromelia's. De stuurgroep gewasbescherming van de AOC Raad heeft nieuwe beelden verworven waardoor de beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden is uitgebreid.

Bromelia's waren als gewasgroep nog niet opgenomen in de beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden. Bromeliakweker Corn. Bak stelde daarom beelden beschikbaar uit zijn eigen collectie. Leden van de stuurgroep gewasbescherming zorgden voor beschrijving en plaatsten ze in de beeldenbank. Er zijn nu elf beschrijvingen van ziekten en plagen in bromelia's. Een aantal aantastingen waren al wel opgenomen in de beeldenbank, zoals Californische trips of het tomatenbronsvlekkenvirus. Deze beschrijvingen zijn nu uitgebreid met een specifieke beschrijving van het aantastingsbeeld in bromelia's.

Bloembollen

Van diverse bolgewassen kon de stuurgroep aanvullende beelden verwerven. In een aantal gevallen betekent dit dat er ook nieuwe beschrijvingen gemaakt zijn. Het overzicht met aantastingen in narcis, tulp en lelie zijn nu vollediger. Examenlijsten

Nieuw - en handig voor het onderwijs - zijn de overzichten die gekoppeld zijn aan de examenlijsten voor het nieuw opgestelde examen Uitvoeren Gewasbescherming. De Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad heeft in overleg met Bureau Erkenningen, het coördinatorenoverleg, de Groene Standaard en de examensecretarissen van de aoc’s gewerkt aan aan uniformering van de examens voor Gewasbescherming A. Vanaf augustus 2014 worden alle examens uitvoeren gewasbescherming op een uniforme wijze afgenomen. De beelden van ziekten, plagen en onkruiden, voor zover aanwezig, zijn gebundeld in overzichten.

Uitbreidingen

De beeldenbank gewasbescherming, die gemaakt is voor het onderwijs, is vrij toegankelijk. Iedereen die beroepsmatig of anderszins geïnteresseerd is in beschrijvingen en afbeeldingen van ziekten, plagen of onkruiden kan de beeldenbank raadplegen. Er zijn meer dan 10000 afbeeldingen van ziekten, plagen en onkruiden in land- en tuinbouw te vinden. De beeldenbank is het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en docenten gewasbescherming uit het groene onderwijs. In de loop van dit jaar zullen meer uitbreidingen volgen. De stuurgroep hoopt dat in de loop van dit jaar ook een app van de beeldenbank beschikbaar komt.


(Bron foto: WUR PPO)