Nieuws

Uitdagend natuurbeheer in Nationaal Park De Maasduinen

Landschap met heide, zandduinen en berken - Simon Maas via iStock
Bron foto: Simon Maas, iStock (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    natuurgebied, nationaal park, maasduinen, droogte, stikstof, mos, stikstofneerslag
  • Interessant voor
    terreinbeheerders, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Droogte en stikstofneerslag veroorzaken duidelijke schade in Nationaal Park De Maasduinen. Ido Borkent is terreinbeheerder in het natuurgebied en signaleert verdroging en verminderde bosvitaliteit. Hij vertelt hierover in een YouTube-video van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Nationaal Park De Maasduinen is één van de 21 Nationale Parken in Nederland. Het natuurgebied bestaat uit heide, bos, vennen, stuifzand en kleine landbouwpercelen. De duinen aan de Maas zijn ontstaan na de laatste ijstijd, die zo’n 15.000 jaar geleden plaatsvond. De duingordel beslaat zo’n 30 kilometer tussen Nijmegen en Venlo. Het is het grootste en langste rivierduinencomplex in Nederland.

Verdroging en verminderde bosvitaliteit

Toenemende droogte en stikstofneerslag zijn de oorzaak van schade in het landschap, aldus Borkent. Meer stikstof zorgt voor mosgroei. Dit mos groeit op de steeds droger wordende duinheuvels waardoor zandverstuiving niet meer mogelijk is. Ook is er water weggetrokken uit het moeras.

Verder zijn er steeds vaker en eerder natuurbranden in het natuurgebied. Dit is gevaarlijk, omdat het natuurgebied aan de rand van dorpen ligt met veel veehouderijen. Borkent vraagt zich af of het park in de toekomst moet sluiten bij een droge periode, vanwege brandgevaar.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Natuurbeheer I Nationale Park De Maasduinen

Bron: YouTube

Landschap verduurzamen

Borkent zou graag zien dat het grondgebruik rondom het natuurgebied verduurzaamt. Zo kunnen agrariërs met minder water en zonder pesticiden gaan werken. Het Rijk maakt extra geld vrij om de omliggende landbouwgebieden te verduurzamen. Dit is onderdeel van het nieuwe beleidsprogramma voor Nationale Parken 2024-2030.