Nieuws

Uitstoot stikstof en fosfaat daalt

In 2019 werd door de veestapel minder stikstof en fosfaat uitgescheiden via de mest dan in het voorgaande jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de melkveehouderij was de daling het grootst door afname van het aantal runderen met bijna 100 duizend stuks.

In 2019 daalde de excretie van stikstof van 503,5 miljoen kilo in 2018 tot 489,7 miljoen kilo in 2019. En de excretie van fosfaat daalde van 162,0 naar 155,5 miljoen kilo. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die rapportages vormen de basis voor monitoring van het nationale mestbeleid. Daarnaast worden die rapportages gebruikt om te berekenen wat de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen uit de landbouw is.

Melkveehouderij

Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de uitstoot van fosfaat onder het door de Europese Unie vastgestelde productieplafond komt. De lagere aantallen runderen, varkens en kippen en lagere gehalten aan stikstof en fosfor van ruwvoer en krachtvoer zijn een belangrijke verklaring voor de lagere excretie van stikstof en fosfaat.

De grootste daling vond plaats in de melkveehouderij. Daar daalde de stikstofexcretie vergeleken met 2018 per saldo met 10,2 miljoen kilo tot 279,7 miljoen kilo en de fosfaatexcretie daalde met 3,2 miljoen kilo tot 75,5 miljoen kilo. Tegelijkertijd daalde het aantal runderen in de melkveehouderij met bijna 100 duizend stuks. Ook de stikstof- en fosfaatgehalten in het voer lagen in 2019 lager dan in 2018.

Andere sectoren

Ook in andere sectoren daalden de excreties van stikstof en fosfaat. De stikstofexcretie van vleesrundvee daalde met 1,5 miljoen kilo tot 36,0 miljoen kilo. De fosfaatexcretie daalde van 12,1 miljoen kilo naar 10,2 miljoen. In de varkenssector nam de stikstofexcretie af van 96,8 miljoen kilo in 2018 tot 93,7 miljoen kilo in 2019. De fosfaatexcretie daalde van 37,7 naar 36,8 miljoen kilo. En in de pluimveesector daalde de stikstof- en fosfaatexcretie met ongeveer 1% tot 56,0 miljoen kilo stikstof en 25,1 miljoen kilo fosfaat.

In andere sectoren namen de excreties toe, zo blijkt uit de rapportage: de stikstofexcretie van schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam met 1,6 miljoen kilo stikstof toe tot 24,3 miljoen kilo. En de fosfaatexcretie nam licht toe van 7,7 miljoen kg fosfaat in 2018 tot 7,9 miljoen kilo in 2019.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(2)