Menu
Nieuws

Uitstoot stikstof en fosfaat daalt

In 2019 werd door de veestapel minder stikstof en fosfaat uitgescheiden via de mest dan in het voorgaande jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de melkveehouderij was de daling het grootst door afname van het aantal runderen met bijna 100 duizend stuks.

false

false

Links

(2)