Nieuws

Uitval in de eerste levensweek van kuikens door E.coli

In de eerste levensweek van vleeskuikens komt soms hoge uitval voor. Zonder dat de oorzaak bekend is, geven pluimveehouders vaak antibiotica. Omdat de E.coli-bacterie in veel gevallen de oorzaak is, is een antibioticumbehandeling gerechtvaardigd.

De Escherichia coli-bacterie is eigenlijk geen gevaarlijke bacterie. Het is een normale darmbewoner van mens en dier die een rol speelt bij onderdrukking van andere schadelijke bacteriën. Maar er zijn E.coli-typen die voor het dier schadelijke stoffen produceren. Als een dier minder weerstand heeft, zoals jonge kuikens, kunnen die bacteriën veel schade veroorzaken of leiden tot sterfte.

Uitval

In Nederlandse vleesveebedrijven komen soms hoge uitvalpercentages voor bij jonge kuikens. Veel pluimveehouders geven dan een antibioticabehandeling, zonder dat ze weten of er een bacterie in het spel is. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) wilde daarom weten wat de oorzaak is van die uitval. Is er een besmetting met E.coli of een andere bacterie? Uit het artikel 'Resultaten pilot 'Uitval in de eerste levensweek': altijd E. coli in het spel' blijkt dat dat wel zo is. De uitvalsproblemen op dag 2 en 3 hebben bijna allemaal een bacteriële oorsprong, zo schrijft GD Pluimvee. En steeds werd een E.coli-infectie aangetroffen.

Antibioticumbehandeling

Ze vonden ook andere onderliggende infecties van andere bacteriën, virussen of schimmels. Maar uit het feit dat er altijd een E.coli-bacterie gevonden werd, concludeert de GD dat een antibioticumbehandeling gerechtvaardigd is.

Hoe die bacterie de dieren besmet, is nog niet helemaal duidelijk. Omdat er een opvallend laag aantal dooierrestontstekingen gevonden werden, concludeert de GD dat de bacterie niet afkomsitg is uit de dooier. De infectie wordt mogelijk opgelopen via inhalatie - een deel van dieren had een afwijking aan het ademhalingsapparaat - of via de omgeving, het voer of het drinkwater.

(Bron foto: Thinkstock)