Nieuws

Unieke kust centraal temidden van uitdagingen

Renesse -een Zeeuws dorp- gekenmerkt wegens haar 'unieke kustlandschap', kent belangrijke uitdagingen. Zo ook op het vlak van toerisme. Hoe kun je natuurlijk kapitaal dan toch centraal stellen?

In de brochure Renesse 2050 – Onderscheid met landschap als kwaliteit is te lezen hoe juist dit natuurlijk -'onmisbaar'- kapitaal een antwoord kan zijn op toekomstige uitdagingen. De uitdagingen die, betreffende Renesse, zijn genoemd: zeespiegelstijging en kustveiligheid, klimaatverandering en weersextremen en vooral: leefbaarheid versterken en een vernieuwings- en kwaliteitsimpuls voor de toeristische economie.

Weersextremen

De diverse uitdagingen kunnen op meerdere manieren worden aangepakt. Wat betreft zeespiegelstijging wordt onder meer zandsuppletie genoemd. Verder wordt 'een robuuste en veerkrachtige groene omgeving' gezien als 'de beste garantie voor een leefbare en florerende badplaats in een toekomst waarin weersextremen meer dan nu aan de orde zullen zijn'.

Toerisme

De uitdaging toerisme vraagt om 'een kwaliteitsslag en een uniek recreatieconcept en de wens om te voorkomen dat een vechtmarkt met teveel van hetzelfde aanbod ontstaat'. Ook hier is ruimtelijke kwaliteit een belangrijk aspect en kwaliteit en beleving worden steeds belangrijker. 'De trend van bijzonder kamperen – minder caravans, relatief meer campers – is hiervan een voorbeeld'.

Beleidsconcept natuurlijk kapitaal

In de brochure, opgesteld door Alterra Wageningen UR, wordt meermaals verwezen naar de kennis die in het gebied (Schouwen-Duiveland) reeds aanwezig is c.q. de plannen die daar leven. Denk aan de eilandbrede visie Tij van de Toekomst. Alterra heeft nauw samengewerkt met lokale bewoners en ondernemers en met de gemeente Schouwen-Duiveland. De brochure van Alterra en de visie van Schouwen-Duiveland sluiten aan bij de visie van de rijksoverheid. Zij introduceerde september vorig jaar, met de publicatie van deel 7 van de Balans van de Leefomgeving, Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept. In dit concept staan de baten van de natuur centraal.

Deze gedachte is door Alterra in een eerder stadium, in 2013, ook al besproken met bewoners en ondernemers van Renesse en door hen omarmd tijdens een drukbezochte bijeenkomst. Zij kregen destijds de brochure Renesse 2050 aangereikt, geschreven door 2 landschapsarchitecten. Deze brochure dient ter inspiratie om de badplaats een goede toekomst te geven.


(Bron foto: Omslag cover brochure uit 2013: Renesse 2050 van Alterra)