Nieuws

Vaccinatie tegen de wegkwijnziekte

Het PCV2 virus of circovirus komt op veel varkensbedrijven voor zonder dat er aantoonbare verschijnselen zijn. Toch heeft vaccinatie tegen dit virus zin. De productie wordt beter en het antibioticagebruik daalt.

In 1998 werd bij varkens die aan de wegkwijnziekte leden een virus aangetroffen: het porcine circoverus type 2 (PCV2 of circovuris). De wegkwijnziekte of postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS), leek een nieuwe ziekte, maar was het niet. Het virus circuleert waarschijnlijk al meer dan 100 jaar in varkenspopulaties en kan dit ziektebeeld veroorzaken.

Ziektebeelden

Maar mogelijk is het virus niet de enige oorzaak van deze ziekte, zo is te lezen in Vlaamse vakblad Management&Techniek in het artikel 'PCV2: gelten, zeugen of biggen vaccineren?' En bovendien kan het virus ook andere ziekteverschijnselen veroorzaken. De ziektebeelden worden geschaard onder de Porcinecircovirusziekten (PCVD, porcine circovirus diseases). Naast de wegkwijnziekte vallen ook PCV2-reproductieve stoornissen en het porcine dermatitis en nefropathie syndroom (PDNS) er onder.

Vaccinatie

Vaccinatie tegen dit virus is zinvol, betoogt het vakblad, ook als er geen aantoonbare verschijnselen zijn. De gemiddelde dagelijkse groei neemt toe en het percentage achterblijvers neemt af. Ook in Nederland wordt gevaccineerd. Dat vaccinatie werkt, kan varkenshoudster Isabelle van Dommelen beamen. Zij vertelt in het artikel 'Enting geeft gerust gevoel' in het varkensgezondheidkatern van Plattelandspost, dat ze al 2,5 jaar ent tegen dit virus. Technische resultaten zijn verbeterd en het antibiotica gebruik is gedaald, aldus Van Dommelen.

Vaccinatiestrategie

Er zijn twee vaccinatiestrategieën. Je kunt de zeugen vaccineren. Die zorgen dat de biggen van maternale antilichamen worden voorzien en zo hun eigen immuniteit opbouwen. Je kunt ook biggen vaccineren voordat het virus een kans krijgt zich te vermenigvulldigen. Het artikel in Management&Techniek behandel voor- en nadelen van beide methoden.

De werkzaamheid van het vaccin wordt beïnvloed door tal van andere factoren: andere vaccins, stress en, slechte voeding bijvoorbeeld. Daarom is het management op het bedrijf zeker zo belangrijk. Zorg voor goede huisvesting en verzorging van de dieren.

(Bron foto: Thinkstock)