Nieuws

Vakblad natuur bos landschap brengt themanummer over Groene Grondstoffen uit

Het oktobernummer van Vakblad natuur bos landschap is een themanummer over groene grondstoffen uit de natuur.

De Rijksoverheid wil dat de economie duurzamer wordt en streeft daarom naar een zogenaamde groene circulaire economie. Groen betekent minder fossiele grondstoffen gebruiken en meer gebruik maken van biomassa. Circulair betekent dat we proberen om producten meerdere keren te gebruiken en er tenslotte geen afval overblijft. Natuur krijgt daarmee een belangrijke doelstelling naast het beschermen en vergroten van natuurwaarden: natuur en bos worden producent van biomassa voor allerlei toepassingen.