Nieuws

Vakblad start nationale melkprijsvergelijking

Veeteelt publiceerde augustus jongstleden de bedragen die boeren voor hun melk ontvangen van de zuivelfabrieken. De vergelijking wordt een halfjaarlijks terugkerend item in het vakblad.

De ‘nationale melkprijsvergelijking’ is gebaseerd op gegevens die de boeren zelf aanleverden. Een eerste conclusie uit de vergelijking is dat de gemiddelde voorschotten die melkveehouders de eerste helft van dit jaar kregen per 100 kilo melk, bijna net zo hoog is als de gemiddelde eindafrekening van vorig jaar: € 41,53, respectievelijk € 41,91 (gebaseerd op een jaarleverantie van 700.000 kilo melk met 4,5% procent vet en 3,50% procent eiwit en exclusief btw).

In het artikel Nederlandse melkfabrieken betalen gemiddeld € 41,53, zo meldt Veeteelt op haar website (zie link), zijn enkele foutjes geslopen. In het online nieuwsbericht is dit rechtgezet.*

Record?

Ook in vergelijking met het gemiddelde voorschot over heel 2013, € 40,03, is € 41,53 een goede melkprijs. Volgens Veeteelt lijkt niets een nieuw record in de weg te staan. 'Immers, de voorschotten van juli tot en met december 2014 moeten wel extreem kelderen om nog te zakken naar het gemiddelde voorschotprijsniveau van 2013. [...] De grote variabele in dit verhaal is sinds vorige week donderdag de situatie in Rusland'.

Vergelijking en achtergronden

In de vergelijking zijn 7 melkfabrieken meegenomen. In de overzichten is te zien wie in 2013 de hoogste en laagste prijzen berekenden en wie dit jaar voorlopig op kop lopen – in afwachting van het bekend worden van de eindmelkprijs (nabetalingen en ledenreserveringen). Per fabriek is op verdere pagina’s van het artikel te lezen hoeveel leden zijn aangesloten, wat de jaaromzet is, hoeveel melk zij verwerken en wat hun voornaamste producten zijn. Daarnaast wordt additionele informatie gegeven over bedrijfsvoering, toeslagen (zoals op weidegang), investeringen, enzovoorts.

* Veeteelt online: 'Ten onrechte werd de gemiddelde eiwitprijs over het eerste half jaar van 2014 op 22,22 euro gezet. Dat moet 26,28 euro zijn. Ook de maximale duurzaamheidstoeslag die een boer van DOC kan krijgen, is te laag neergezet. Deze bedraagt geen 0,50 maar 1,00 euro per 100 kilo melk'. DOC Kaas staat daarmee niet op de zevende maar vijfde (voorlopige) positie. Zie artikel voor overige rectificaties.


(Bron foto: Thinkstock)