Nieuws

Vakbladartikelen voor lesmateriaal en deskundigheidsbevordering

Docenten in het groen onderwijs gebruiken Groen Kennisnet (GKN) vaak om leermateriaal te zoeken. Daarnaast zijn nieuwsbrieven van GKN en vakbladartikelen favoriet. Dat blijkt uit een online enquête over het gebruik van vakbladartikelen die dit najaar werd verspreid onder docenten van de groene onderwijsinstellingen.

Van de 166 docenten die reageerden op het verzoek om de enquête in te vullen, gaf tweederde aan gebruik te maken van de vakbladartikelen die GKN aanbiedt. De grootste gebruikersgroep is werkzaam in het mbo (60%), gevolgd door het hbo (28%) en vmbo (19%). Zij zeggen deze artikelen belangrijk te vinden voor lesmateriaal en hun eigen deskundigheidsbevordering.

Vakbladartikelen

Opvallend is dat een deel van deze gebruikers zich er niet van bewust is dat GKN een grote collectie artikelen uit vakbladen ontsluit. Ze zoeken in de kennisbronnen van GKN en komen dan toevallig vakbladartikelen tegen. De populariteit van vakbladartikelen in GKN wordt bevestigd door de gebruikscijfers. In de periode januari-oktober 2016 werd ruim 400.000 maal een vakbladartikel gedownload uit de collectie van GKN.

Collectie

De respons op de enquête is voor GKN aanleiding om zich in te spannen om een volwaardige collectie artikelen uit vakbladen te blijven aanbieden, de gebruikers te informeren over de collectie vakbladartikelen en zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke wensen ten aanzien van de selectie van vakbladen.

Inmiddels is in GKN een nieuwe vakbladenpagina beschikbaar met een overzicht van de vakbladen waaruit GKN artikelen ontsluit en een zoekbox om de collectie vakbladartikelen te doorzoeken.

(Bron foto: Wageningen UR)

Links

(1)