Nieuws

Vaker luchtweginfecties bij jongvee

Bij jongvee rukken ademhalingsziekten als het het boviene coronavirus en Mycoplasma bovis op. Maar er zijn meer ademhalingsziekten. In alle gevallen loont preventie.

Vakblad Veeteelt Vlees besteedt in januari aandacht aan enkele ademhalingsziektes bij rundvee. Het Boviene coronavirus, een van die ademhalingsziekten, is aan een opmars bezig schrijft het vakblad in het artikel 'Geen onschuldige hoestjes'. Zo blijkt uit een Vlaams onderzoek onder uitbraken van ademhalingsziekten, dat in september werd uitgvoerd, dan in 25% van de gevallen het om een infectie door dit virus ging. De andere oorzaken waren het BRSV-virus (bovine respiratory syncytial virus) (10%) en parainfluenza-virus (PI3) (5%). Een jaar eerder was de aantasting door deze virussen nog hoger met respectievelijk 32,6%, 28% en 9,1%.

Preventie

Omdat vaccins voor de bestrijding van virusziekten vaak niet beschikbaar zijn en omdat de toepassing van antibiotica bij bacterie-infecties beperkt is, is preventie van ademhalingsziekten belangrijk, schrijft het vakblad. Je voorkomt infecties met ziektekiemen door aankoop van besmette dieren te mijden. En geef kalveren geen besmette biest.

Mycoplasma

Een ziekte die de laatste vijf jaar ook aan een opmars bezig is, is Mycoplasma bovis. Mycoplasma is geen virus, ook geen bacterie. Antibiotica werken daarom ook niet. Het vakblad omschrijft mycoplasma als een bacterie zonder celwand. Een besmetting zorgt dat kalveren slechter groeien, soms tot 500 gram per dag minder. Na infectie kunnen dieren verschillende symptomen vertonen zoals ademhalingsstoornissen, gewrichtsontstekingen, vochtblazen in de buik na een keizersnede en middenoorontstekingen. Vakblad Veeteelt besteedde een paar jaar geleden aandacht aan deze ziekte in het artikel 'Luchtweginfecties: Hardnekkige luchtwegproblemen door Mycoplasma bovis'.

Necrobacillose

Een heel andere en hardnekkige aantasting is Necrobacillose van de larynx. Die ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie ' Fusobacterium necrophorum'. In het artikel 'Stier met piepend geluid' is te lezen dat die bacterie algemeen voorkomt in stallen, maar pas kan toeslaan nadat er een wondje of beschadiging in de keel is ontstaan. Na infectie sterft het weefsel eromheen af. Door de vorming van een abces kan een zwelling in de luchtpijp optreden. Dieren maken dan een piepend geluid. Bij een zware infectie kan het nodig zijn om operatief een opening in de luchtpijp te maken.

(Bron foto: Pixabay)