Nieuws

'Vakmanschap niet afhankelijk van smartphone'

De ene melkveehouder gebruikt de smartphone tijdens al zijn werkzaamheden en vindt het 'geweldig', de ander is behoudender en stelt dat vakmanschap niet afhankelijk is van een smartphone.

'Het is een hulpmiddel', merkt diegene op. En of dat hulpmiddel van toegevoegde waarde is, hangt maar net af van de applicaties (apps) die beschikbaar zijn, van het type bedrijf, maar ook van het type boer.

Kennis paraat versus apparaat

Ter illustratie een quote uit vakblad Melkvee: 'Wat is het oornummer van de moeder?', vraagt Peter. Sivert geeft het nummer en Peter pakt zijn smartphone en tikt het nummer in. 'Dat is een vleesras geweest', luidt binnen elke seconden zijn antwoord. Sivert reageert: 'Dat soort informatie heb ik allemaal in mijn hoofd zitten; van alle 160 koeien op mijn bedrijf.'

Voorwaarden

In het vakblad, in het artikel 'Tussen de koeien je bedrijf managen', maakt de lezer kennis met zeer uiteenlopende ondernemers. Ook is te lezen wat er volgens de minst enthousiaste veehouders zou moeten veranderen willen deze zich aan de smartphone wagen. Het krijgen van personeel zou een reden kunnen zijn: 'Protocollen kunnen namelijk eenvoudig door iedereen op het bedrijf via de smartphone worden gevolgd'.

Meer functionaliteit en praktische toepassingen zijn ook gewenst. En verder zijn er nog wat obstakels of absolute randvoorwaarden. Denk aan goede draadloze verbindingen en kennis van het bedienen van smartphones.

Toepassingen

In het artikel is ook te lezen waarom de smartphone voor sommigen juist zo 'superhandig' is. In eerdere artikelen is hieraan ook aandacht besteed. Zo was in vakblad Veeteelt (Elke boer een smartphone) in 2012 te lezen dat het onder meer nuttig kan zijn bij het bestellen van voer, het bepalen van het beste maisoogstmoment en het checken van het weer. Apps voor weersvoorspellingen bleken in 2012 nog het meest populair te zijn, gevolgd door agrarische nieuwsapps.

De ontwikkelingen gaan razendsnel meldt Veeteelt. Hoe het er, nog een jaar eerder, voor stond in melkveehouderij is te lezen in het artikel Multimediaal managen (Veeteelt).

Agrarische apps

In de diverse artikelen worden sites genoemd waarop apps te vinden zijn voor de agrarische sector als geheel (dus niet specifiek voor de melkveehouderij) en welke fabrikanten ze ontwikkelen. In België is zo’n ontwikkelaar AgroApps (Apps voor beginners). Zie ook het artikel Boerenapps, met verwijzingen naar de apps Ziekten in suikerbieten en de Groen Kennisnet-app (nieuws en informatie[bronnen]).


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(5)