Menu
Nieuws

Valkerij zonder torenvalk

De valkenier van Airport Rotterdam zet roofvogels in om dieren als spreeuwen, muizen en konijnen op landingsbanen te verjagen. Hij zette havik, slechtvalk en torenvalk in. Maar in de nieuwe Natuurbeschermingswet wordt de torenvalk niet toegelaten als jachtvogel.

false