Nieuws

Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming

Geliberaliseerde pacht en diepploegen staan duurzaam bodembeheer in de Flevopolder in de weg.

Met ‘Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie naar integrale verduurzaming’ wil de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) een perspectief ontwikkelen voor integraal duurzaam bodemgebruik naar aanleiding van bodemdegradatie en diepploegen in Flevoland.

Volgens de RIDLV worden duurzaamheidsvraagstukken in de Nederlandse landbouw nog te weinig aangepakt in onderlinge samenhang. De voedselketen is opgesplitst in afzonderlijk opererende schakels en spelers. Die zijn alle gespecialiseerd in één aspect van de keten, zonder zicht te hebben op het geheel van de keten.

Afnemende bodemvruchtbaarheid

De Flevopolder staat bekend om zijn zeer vruchtbare gronden. Toch is op veel plaatsen binnen een generatie boeren de bodemvruchtbaarheid verminderd door verslechtering van de bodemstructuur. Een deel van de akkerbouwers heeft diepploegen toegepast tot een meter diepte of meer, als interventiemaatregel om de bodemstructuur te verbeteren. Dit is volgens het rapport een rigoureuze maatregel die vaak slechts één keer zin heeft. Bovendien heeft diepploegen, afhankelijk van de lokale omstandigheden, potentieel nadelen, zoals voor de waterhuishouding.

Aanbevelingen

De samenstellers van het rapport komen met een aantal aanbevelingen, waaronder dat akkerbouwers in de Flevopolder moeten zorgdragen voor een bedrijfsvoering die in de lokale situatie past binnen de kaders van duurzaam bodembeheer. Zo kan diepploegen soms worden voorkomen. Een andere aanbeveling is dat de rijksoverheid de huidige vorm van geliberaliseerde pacht moet beëindigen, omdat die duurzaam bodembeheer in de weg staat.


Bron foto: Thinkstock