Nieuws

Van everzwijn tot vleesvarken (1)

Het Nationaal Veeteelt Museum stelt het boek 'Van everzwijn tot vleesvarken' digitaal beschikbaar voor het onderwijs. Henk Slaghuis en Rienk van der Berg beschrijven in dit boek de geschiedenis van de varkensfokkerij.

In 2010 hebben Henk Slaghuis en Rienk van der Berg het boek “Van everzwijn tot vleesvarken” geschreven. Het boek beschrijft de geschiedenis van de varkensfokkerij in Nederland. Het boek is uitgegeven door het Nationaal Veeteelt Museum in Beers. Het boek is daar te bestellen.

Het boek is nu door het Museum ook digitaal beschikbaar gesteld voor onderwijsdoeleinden. In de hoofdstukken 1 tot en met 11 wordt de geschiedenis beschreven tot en met de Tweede Wereldoorlog. Allereerst wordt de geschiedenis van het varken in Nederland beschreven en worden de ontwikkelingen in Engeland, Duitstand en Denemarken geschetst die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de fokkerij in Nederland. De opkomst van de selectiemesterijen in de dertiger jaren van de vorige eeuw betekende het begin van een georganiseerde fokkerij.


(Bron foto: Van everzwijn tot vleesvarken)