Nieuws

Van veld tot vork of vaalt?

Tijdens wereldvoedseldag (16 oktober) wordt stilgestaan bij de bijna 1 miljard mensen die honger lijden. Het thema van vandaag is ketensamenwerking, met als belangrijke insteek: voorkom dat voedsel op de stort eindigt. Onderwijs en burgers kunnen daaraan bijdragen.

Voor het onderwijs (en andere geïnteresseerden) is vandaag via Groen Kennisnet een groot deel van het materiaal beschikbaar gekomen uit twee projecten rondom Voedselverspilling waaraan meerdere onderwijsinstellingen deelnamen. De informatie varieert van gastcolleges en cases voor het hoger agrarisch onderwijs, tot een weggooitest voor leerlingen en studenten op alle niveaus.

Voedselverspilling en onderwijs

De voornoemde projecten zijn uitgevoerd in het kader van WURKS (Wageningen UR Knowledge Sharing) en KIGO (Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs). Doel van het WURKS-project Voedselverspilling is het op dit vlak beschikbaar maken van Wageningse kennis om zo de bewustwording bij studenten en docenten over voedselverspilling te vergroten. Doel van het KIGO-project is uit te zoeken welke rol het onderwijs kan spelen bij de beperking van voedselverliezen.

De betrokkenen van beide projecten hebben op meerdere fronten samengewerkt. Een van de resultaten is de Groen Kennisnet-dossierpagina ‘Beperken voedselverspilling, waarden van voedsel in de keten’.

Studiemiddag

Als het om leren van en met elkaar gaat: dat kan ook van andere landen. Onze zuiderburen hielden gisteren een studiemiddag die helemaal in het thema van Wereldvoedseldag past. Lezingen over ‘Voedselverlies in ketenperspectief’ tot voorstellen voor kortetermijnacties passeerden de revue tijdens de studiedag ‘Voedselverlies in Vlaanderen’. Van deze middag zijn alle presentaties online terug te vinden.

Bewaarwijzer

Een organisatie die ook een steentje hoopt bij te dragen aan het beperken van voedselverspilling is het Voedingscentrum. Speciaal op deze dag kan de Bewaarwijzer gratis worden besteld of gedownload. Verder biedt de organisatie een gratis applicatie, de ‘Slim Koken-app’, aan – een hulpmiddel om op maat te leren koken.

Onderzoek

Wat verder afdrijvend van het thema voedselverspilling, maar helemaal aansluitend bij de Wereldvoedselproblematiek: aan de vooravond van Wereldvoedseldag maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend de komende 4 jaar 112 miljoen euro te zullen investeren in internationaal landbouwkundig onderzoek. Doel: het vergroten en verduurzamen van de voedselproductie - hier en in ontwikkelingslanden.

Het bedrag gaat naar de Consultative Group on International Agricultural Research, een wereldwijd netwerk van 15 onderzoeksinstituten dat zich richt op landbouw, voeding en duurzaam milieubeheer. ‘De universiteit van Wageningen speelt hierbij een belangrijke rol’, meldt de Rijksoverheid.

Gaat het over voedsel, dan is men nog lang niet uitgepraat, om nog maar te zwijgen over productiemethoden en het uiteenlopende onderzoek daarnaar. In veel van de onderzoeken wordt gekeken naar een evenwicht: hoe kunnen alle monden worden gevoed (868 miljoen mensen lijden honger - bron: Verenigde Naties/Food and Agriculture Organisation) zonder dat dit ten koste gaat van andere soorten (dierenwelzijn) en uitputting van de aarde?


(Bron foto: xx)