Nieuws

Varkensgriep onder controle met twee vaccins

Varkens kunnen besmet worden met het influenza-griepvirus. Dat virus is niet dodelijk maar zieke varkens kunnen koorts of ademhalingsproblemen krijgen en het kan groeiachterstanden opleveren. Ter bescherming kun je varkens vaccineren.

Voor een goede gezondheid van hun zeugen en biggen neemt de familie Kuunders uit Milheeze verschillende maatregelen, schrijft vakblad Varkens in een bedrijfsreportage. Om het influenzavirus bij varkens te beperken, worden de varkens gevaccineerd. De varkenshouder zet twee verschillende vaccins in.

Influenza

Varkens kunnen besmet worden met het griepvirus of influenza. Dat virus kan zorgen voor ziekteverschijnselen als koorts, ademhalingsproblemen en slechte eetlust. In een aantal gevallen kan het groeiachterstanden opleveren. Je kunt een vaccin inzetten tegen dit virus, maar er zijn verschillende subtypen van dit virus in omloop. Omdat een vaccin tegen een beperkt aantal virustypen werkt, kan het zijn dat er toch infecties optreden. De familie Kuunders zet - met succes - twee verschillende typen vaccin in tegen dit virus.

Er zijn meer maatregelen die de familie neemt om uitbraken van ziektes te beperken. Zo fokken ze hun eigen zeugen op afstand. Gespeende biggen tref je niet aan op die zeugenbedrijven. Door een scheiding aan te brengen tussen opfokzeugen, zeugenbedrijf en gespeende biggen, wordt de kans op infecties verkleind. Maar toch lukt het niet om alle infecties buiten de deur te houden.

Griepvaccins

Voor vaccinatie van de varkens werd aanvankelijk het griepvaccin Respiporc Flu3 gebruikt. Toen dat niet meer afdoende bleek, stapten de varkenshoudes over op een combinatie met een ander vaccin, maar dat werkte ook niet afdoende. Nadat ook het Respiporc Flupan H1N1-vaccin werd ingezet, kregen ze het griepvirus onder controle. De familie wisselt de vaccinatie van Flu3 en Flupan bij de zeugen steeds af. De opfokzeugen worden twee keer gevaccineerd met beide vaccins.

(Bron foto: Shutterstock)