Nieuws

Varkenshouders weten te weinig van voer

Varkenshouders hebben te weinig kennis van het voer. Ze zijn te afhankelijk van de voerleverancier, terwijl voer de grootste kostenpost is op het varkensbedrijf. Meer dan 80% van varkenshouders vinden zelf dat ze over meer kennis moeten beschikken.

Omdat kennis over voer belangrijk is, hield vakblad Pig Business een enquête onder 150 varkenshouders over hun kennis. Uit die enquête blijkt dat maar weinig varkenshouders, niet meer dan 30%, van zichzelf vindt dat ze over voldoende kennis beschikken. Onder zeugenhouders is dat aandeel nog lager: 24%. Bedrijfsleider Marinus Datema uit Tollebeek vindt dat veel varkenshouders te weinig kennis hebben. 'Ze laten alles afhangen van de voerleverancier', zegt hij in het artikel 'Voerkennis onvoldoende bij varkenshouder'.

Kennis

Vakblad Pig Business betoogt dat kennis van varkensvoer van belang is omdat voer de grootste kostenpost is op het varkensbedrijf. Wil je zelf mengen om kosten te sparen of met voerleveranciers onderhandelen over de samenstelling van het voer, doen moet je beschikken over kennis. Te weinig varkenshouders hebben echt verstand van voer, schrijft het vakblad.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 81% van de varkenshouders vindt dat ze over meer kennis moeten beschikken, vooral over voersamenstelling en de werking van de ingrediënten in het varkensvoer. 12% wil meer weten over stofwisselings- en fysiologische processen van het varken. Ook willen varkenshouders meer marktkennis over grondstoffen en ze willen de labels goed kunnen lezen zodat ze kunnen controleren op kwaliteit.

Opleiding

Een groot deel van de geënquêteerden, 46%, wil kennis opdoen via cursussen, workshops of een opleiding. 29% denkt dat dat ook via een onafhankelijke voerleverancier kan. En 65% van varkenshouders zijn bereid om te betalen voor kennisontwikkeling. 37% noemt een bedrag van 200 tot 500 euro, 17% een bedrag van 500 tot 2000 euro en 7% wil nog wel meer dan 2000 euro betalen.

Het vakblad vroeg ook wat de varkenshouders met die kennis willen doen. 31% wil een betere onderhandelingspositie bij de voerleverancier. 23% denkt aan zelf inkopen en mengen. Sommige varkenshouders (7%) willen met de kennis gaan werken met voerbestelbedrijven via internet, anderen (ook 7%) willen samenwerken met andere varkenshouders bij inkoop en het mengen van voer.

Rendement

Dat kennis loont, beaamt varkensfokker Martin van de Peut uit Marknesse. Door zelf voer te mengen kon hij de de uitstoot van sitkstof en fosfaat met 20 tot 40% terugbrengen. Het levert hem een rendement op van 8 tot 10%. Dat is een hoger rendement dan wanneer je het bedrijf uitbreidt met een nieuwe stal voor 1000 varkens, aldus van de Peut.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(2)