Nieuws

Varkensmestkorrels als oplossing fosfaatoverschot

Het verwerken van mest tot korrels is economische de meest aantrekkelijke oplossing om het fosfaatoverschot in varkensmest te verwerken, zeker als de prijs van de korrels bepaald wordt door de mineraleninhoud.

Nederlandse vleesvarkens produceren jaarlijks zo'n 24,0 miljoen kg fosfaat in hun mest, terwijl er in Nederland maar ruimte is voor 10,8 miljoen kg. Voor de resterende 13,2 miljoen kg fosfaat moet je een oplossing zoeken. Je kunt het fosfaatgehalte in mest verlagen door het verlagen van het fosforgehalte in het voer, maar economisch is dat niet aantrekkelijk, zo meldt het rapport 'Kosteneffectieve oplossing voor fosfaatprobleem met Nederlandse vleesvarkensmest'.

Korrels

Het alternatief is verwerking van de varkensmest voor de export. Het rapport laat zien dat het korrelen van korrelen van ruwe mest of van de dikke fractie na scheiden met een decanteercentrifuge economische de meest aantrekkelijke oplossing is. Die oplossing is zeker aantrekkelijk wanneer de prijs van de korrels bepaald wordt door de mineraleninhoud.

Een andere mogelijkheid is het scheiden van de mest met een decanteercentrifuge en die dikke fractie vervolgens te composteren, maar dat is minder aantrekkelijk vanwege de hoge transportkosten en de lagere opbrengsten van de compost.

Kosten

Het innovatie BioEcoSIM-proces dat fosfaat en stikstof als kunstmeststoffen uit de varkensmest haalt, is ook minder aantrekkelijk vanwege de hoge mestverwerkingskosten en de lagere opbrengsten van de eindproducten, aldus het rapport. Het verschil in kosten tussen de duurste en goedkoopste techniek gaat voor de hele varkenssector om een bedrag in nettokosten van € 11 tot € 19 miljoen

Voor het onderzoek maakten de onderzoekers van Wageningen Economic Research gebruik van het model Model for Economically Robust InvestmenT decisions (MERIT). Dit is een wiskundig optimalisatiemodel dat de economisch meest aantrekkelijke oplossing bepaalt uit een aantal mogelijke oplossingen als er grote onzekerheden bestaan rond de prijzen van grondstoffen en van eindproducten en rond de kwaliteit van de eindproducten.

(Bron foto: Shutterstock)