Nieuws

Varkenssector volgens politici nu zelf aan zet

Voor het vakblad Pig Business werden zes politici gevraagd hoe zij de varkenssector zien. Hoewel zij verschillend oordelen, willen ze wel allemaal dat de sector zelf initiatief neemt.

In Het artikel 'Tweede Kamer over varkenshouderij: Sector moet zelf de problemen aanpakken' komen 6 politici met landbouw in hun portefeuille aan het woord. Het zijn respectievelijk Carla Dik-Faber (ChristenUnie); Elbert Dijkgraaf (SGP); Sjoera Dikkers (PvdA); Helma Lodders (VVD); Jaco Geurts (CDA) en Eric Smaling (SP).

Imagoprobleem

Over één ding zijn alle politici het eens: de sector heeft een groot imagoprobleem. Problemen met dierenwelzijn, stankoverlast en mestoverschot zijn zaken waarmee de sector wordt geassocieerd. Door het slechte economische perspectief vergrijst de sector en is er weinig instroom van jonge ondernemers.

Daarbij zien ze wel dat de sector initiatieven neemt om te verduurzamen en beter om te gaan met dierenwelzijn. Maar aan de andere kant zien ze ook dat de varkenshouders in hun mogelijkheden beperkt zijn door de lage (wereldmarkt)prijzen en lage marges.

Oplossingen

De politici zijn het er ook over eens dat de sector zelf aan de slag moet om de problemen aan te pakken. Alleen zo kunnen de varkenshouders voorkomen dat de sector nog meer gereguleerd gaat worden door de overheid. Daarnaast zien alle politici dat de problemen moeilijk op te lossen zijn als de prijs van varkensvlees niet omhoog gaat. Daarom moeten varkenshouders zich beter gaan organiseren om meer macht te krijgen in de keten, of zich gaan richten op nichemarkten met hogere marges.


Bron foto: Thinkstock