Nieuws

Varkensvleessector toe aan sanering

Het Russische embargo op de invoer van varkensvlees is een flinke opdoffer volgens agrarische media. Econoom Hein Vrolijk meent dat de terugval in export niet alleen komt door de Russische blokkade.

Nederland richt zich wat betreft de vleesexport naar Rusland vooral op halffabrikaten. Maar ons land zou wat betreft de export van varkensvlees een voorbeeld moeten nemen aan Brazilië, zegt Hein Vrolijk, econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen, in een artikel in V-focus (Vleessector mist inzicht in wereldmarkt).

In zijn onderzoek naar de varkensvleessector (Over de Russische Beer en de Braziliaanse Kanaries [onderzoeksverslag]) constateert Vrolijk dat de export van vleesbewerkingen en conserven van bijvoorbeeld Brazilië toeneemt. Ook het Duitse Tönnisch Fleischwerk lukt het met zijn vleesbereidingen de Russische markt te bedienen. Voor Rusland is het makkelijk om een invoerverbod op halffabricaten in te stellen. Voor bewerkingen en conserven is dat veel moeilijker, die worden daar veel gegeten.

Hoogwaardige producten

'Nederland moet het niet zoeken in de basale landbouwproducten die je elders ook kunt maken', vindt Vrolijk. 'Met kiloknallers ga je de markt verliezen.' Nederland kan zich beter richten op de export van secundaire agroproducten met een hoge toegevoegde waarde die boeren in de hele wereld kunnen gebruiken om hun bedrijfsvoering te verbeteren, betoogt hij in een artikel op Foodlog (Saneer de landbouw selectief na 'Rusland'). 'Denk aan veevoer, fokdieren en sperma, stal- en slachterij-inrichting en andere geavanceerde producten.'

Weinig kritisch

Een reden waarom de varkensvleessector gebrek aan scherpte voor de wereldmarkt toont, is het kritisch vermogen vindt Vrolijk. Dit heeft enerzijds te maken met het ontbreken van concurrentie. Er is maar één grote speler, Vion, en daardoor is er nauwelijks een kritische instelling. Bovendien is de Nederlandse consument weinig kritisch, in tegenstelling tot de Duitsers die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het vlees.


(Bron foto: Thinkstock)