Nieuws

Vechten voor voldoende zoet water

Op dit moment wordt door de overheid volop gesproken om het Volkerak Zoommeer vanwege blauwalg weer te verzilten. Daar zit niet elke akkerbouwer op te wachten.

Door het verzilten van het Volkerak Zoommeer wordt het water rondom Tholen weer zout en dat heeft behoorlijke gevolgen voor de akkerbouw, aldus akkerbouwer Sjoerd Heestermans in het artikel 'We moeten blijven vechten voor voldoende zoet water' uit Akker magazine.
Heestermans (25) is akkerbouwer in Oud-Vossemeer op het eiland Tholen. Beregenen is daar mogelijk, maar in veel polders is de zoutconcentratie te hoog. Op verzoek van ZLTO startte het Waterschap Scheldestromen tussen 2003 en 2013 met een proef in enkele polders die dicht bij de inlaatpunten lagen. Tijdens de proef werd er in sloten veelvuldig gespoeld met zoet water, waardoor de kwaliteit van het water omhoog ging.

Retributiesysteem

Na de proef wilde ZLTO er graag mee verder en deed samen met een groep gebruikers een voorstel bij het waterschap om aan het kostenplaatje te voldoen. ‘Je betaalt het hoogste tarief als je in een gebied valt waarbij je de beste kwaliteit water tot je beschikking hebt en lig je in een gebied waar je het minste profijt hebt, dan betaal je ook het minste’, vertelt Heestermans in het artikel. Hoewel de tarieven een behoorlijke last zijn, vindt Heestermans dat het niet anders kan. ‘Zoet water is belangrijk en wordt nog belangrijker. Het nut ervan wordt niet altijd gezien, maar wil je gelijke opbrengsten kunnen halen met de rest van Nederland, dan moet je zoet water hebben. En niemand weet wat we over tien jaar telen. Voor nieuwe gewassen kan zoet water nog wel belangrijker zijn. We hebben nu een uniek retributiesysteem voor Nederland. Hier moeten we het mee doen.’

Ramp

Op dit moment wordt er door de overheid gesproken over verzilten van het Volkerak Zoommeer vanwege blauwalg. Heestermans ziet dat niet zitten. ‘Als dat gebeurt, wordt het water rondom Tholen weer zout. Het zou dan ook een ramp voor onze opbrengsten zijn als men gaat verzilten. Ik ben dan ook 100 procent tegen verzilting en ik zal me er dan ook zo lang mogelijk tegen blijven verzetten en niet alleen vanwege de landbouw, ook gevoelsmatig vind ik dat je zuinig moet zijn op zoet water. Zoet water wordt wereldwijd een probleem. Dan kun je het niet maken een van de grootste waterbekkens van Nederland te gaan verzilten.’(Bron foto: Thinkstock)