Nieuws

Veehouder vindt dierenarts nuttigste adviseur

Van alle erfbetreders/adviseurs, variërend van aannemers tot inseminators, vinden veehouders de adviezen van dierenartsen het meest waardevol. Met in hun kielzog veevoeradviseurs en accountants.

Dit blijkt uit onderzoek van V-focus waaraan vakblad Veehouder&Veearts aandacht besteedt in het artikel Veehouder: advies veearts meest waardevol. Vakblad V-focus besteedde er zelf aandacht aan in het artikel Sparringpartner gevraagd, expert geleverd.

Dierenarts

Aan het onderzoek namen 777 respondenten deel, waarvan 260 primaire ondernemers en 280 erfbetreders. 75% de adviezen van dierenartsen wordt door de veehouders als waardevol beoordeeld. 16% van zijn adviezen wordt als 'een beetje waardevol' gezien en over 6% van de adviezen is de veehouder 'neutraal'. Slechts 3% wordt beoordeeld als 'een beetje nutteloos'. Voor een volledig nutteloos advies zijn aan de dierenarts geen procenten toegekend.

Veehandelaar en relatiebeheerder

Sommige adviseurs komen er beduidend minder rooskleurig vanaf. De minste procenten voor een waardevol tot beetje waardevol advies zijn toegekend aan de veehandelaar, gevolgd door leveranciers van teeltproducten, adviseurs agrarische bedrijfsverzorging en leveranciers fokmateriaal. In de middenmoot bevinden zich adviseurs als: relatiebeheerder bank, installateur automatisering en loonwerker. Opvallend betreffende de relatiebeheerder van de bank: deze scoort van alle adviseurs het hoogst op nutteloos advies, maar ten opzichte van de middenmoters scoort deze ook redelijk goed op waardevol advies. Zie ook de grafieken in het artikel voor een totaalbeeld.

Beoordelingscriteria en 'rollenspel'

Binnen het onderzoek is ook gekeken wat een advies waardevol maakt. Veehouder&Veearts: 'Veehouders vinden een goede kwaliteit van het advies vele malen belangrijker dan een gezellig contact [...]. Dit geldt voor zowel veehouders in de grondgebonden als in de intensieve veehouderijsectoren. Opvallend is dat de prijs eigenlijk helemaal geen rol speelt in de advisering'. Verder, zoals ook is onderzocht, blijkt dat de rol die 'de expert' voor zichzelf ziet weggelegd heel anders is dan de rol die hij volgens de veehouder zou moeten spelen. Daarnaast, stelt de redactie, wordt de wens van de veehouder tot samenwerking tussen adviseurs overschat.


V-focus daarover: ' Adviseurs geven aan het liefst vaak gezamenlijk om tafel te gaan met andere bedrijfsadviseurs van de veehouder. De veehouders zelf zien deze hoge frequentie echter niet zitten : zij willen de samenwerking tussen hun adviseurs het liefst beperken tot probleemsituaties'.(Bron foto: Thinkstock)